The cart is empty

Jak převést články z K2 do Joomla Core

V roce 2000 se začal vyvíjet CMS system Mambo. O pět let později se CMS systém přejmenoval na Joomla v. 1.0. Začátkem roku 2008 vyšla Joomla 1.5. Už od počátku CMS systém nedosahoval v systému článků a kategorií požadavkům uživatelů a proto si hodně tvůrců nainstalovalo do Joomly komponentu K2. Komponenta K2 byla v Joomle 1.5 výborný nástroj jak posunout články a kategorie o něco dál než nabízela základní verze Joomly. K2 komponenta se vyvíjí až do dnes. S nástupem Joomly 2.5 na začátku roku 2012, pominul důvod mít K2 komponentu nainstalovanou, protože Joomla články již dosahují stejné kvality jako K2 komponenta. Mezi časté důvody proč se uživatelé chtějí také zbavit K2 komponenty ze systému je nekompatibilita K2 a jiných komponent, modulů a pluginů.

Jak tedy převést články z komponenty K2 do Joomla core článků?

Uživatelé by si mohli myslet, že komponenta K2 umožní převod článku na zpět do Joomly. Ale není tomu tak.
Přestože se po internetu dočtete, že export z K2 není možný, přesto existují způsoby.

  1. Ručně přesunout články z K2 do Joomla článků
  2. Využít placené služby CMS2CMS
  3. Exportovat články přímo v databázi. Tento způsob je zdarma, ale zapříčiní, že si všechny menu v Joomle budete muset znovu nastavit.

Převod článků dotazem v PhpMyAdminu:

insert into jos_content (title, alias, introtext, `fulltext`, state, sectionid, catid, created_by, metakey, metadesc, ordering) select title, alias, introtext, `fulltext`, published, '2', catid, '69', metakey, metadesc, ordering from jos_k2_items

*jos je prefix vaší databáze