The cart is empty

PHP skript s odesíláním emailu přes SMTP

Začátkem roku nastalo několik významných změn pro rozesílání emailů. Většina mail poskytovatelů jako je seznam, gmail, yahoo a mnoho dalších zpřísnilo svoji anti-spamovou politiku a doručit hromadný i běžný email se stalo poměrně složitou záležitostí. Mezi omezení se dostali i emaily odesílané skrze funkci php mail(). Následujicí kód Vám pomůže předelat vaše kontaktní formuláře na odesílání skrze SMTP server.

<?php

$to = "EMAIL PRIJEMCE";
$nameto = "JMENO PRIJEMCE";
$from = "EMAIL ODESILATELE";
$namefrom = "JMENO ODESILATELE";
$subject = "PREDMET";
$message = "ZPRAVA V EMAILU";
authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message);


function authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message)
{
//KONFIGURACE SMTP SERVERU
$smtpServer = "email.mydreams.cz";
$port = "25";
$timeout = "30";
$username = "LOGIN NA SMTP SERVER";
$password = "HESLO NA SMTP SERVER";
$localhost = "email.mydreams.cz";
$newLine = "\r\n";


//PRIPOJENI NA SMTP SERVER PRES URCENY PORT
$smtpConnect = fsockopen($smtpServer, $port, $errno, $errstr, $timeout);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
if(empty($smtpConnect))
{
$output = "Failed to connect: $smtpResponse";
return $output;
}
else
{
$logArray['connection'] = "Connected: $smtpResponse";
}


fputs($smtpConnect,"AUTH LOGIN" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authrequest'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, base64_encode($username) . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authusername'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, base64_encode($password) . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authpassword'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, "HELO $localhost" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['heloresponse'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, "MAIL FROM: $from" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['mailfromresponse'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, "RCPT TO: $to" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['mailtoresponse'] = "$smtpResponse";

fputs($smtpConnect, "DATA" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['data1response'] = "$smtpResponse";

//TVORBA HLAVICKY EMAILU
$headers = "MIME-Version: 1.0" . $newLine;
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1" . $newLine;
$headers .= "To: $nameto <$to>" . $newLine;
$headers .= "From: $namefrom <$from>" . $newLine;

fputs($smtpConnect, "To: $to\nFrom: $from\nSubject: $subject\n$headers\n\n$message\n.\n");
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['data2response'] = "$smtpResponse";


fputs($smtpConnect,"QUIT" . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['quitresponse'] = "$smtpResponse";
}
?>