The cart is empty

Jak přesunout web na joomle z hostingu na hosting?

CMS Joomla je velmi inteligentní reakční systém a proto migrace webu postavená na Joomle je poměrně snadná věc. Ještě před migrací webu na nový hosting je dobré ověřit, že nový hosting na 100% podporuje všechny funkce Joomly. V případě MyDreams hostingu je hosting 100% funkční pro Joomlu. Základní funkčnost můžete ověřit tak, že na hosting nahrajete instalační balíček Joomly a provedete první krok instalace, kde se ocitnete na kontrolní stránce s diagnostikou.

1) Migrace databáze

Přihlaste se do phpmyadmina na vašem současném hostingu. Klikněte na název databáze v levém sloupci a následně na záložku Export v horním menu. Vyexportujte databázi do souboru na disku.

Jakmile máte databázi uloženou na disku, přihlašte se do phpmyadmina na novém hostingu. Klikněte na název databáze v levém sloupci a následně na záložku Import v horním menu. Vyberte skrze formulář databázi na disku a databázi naimportujte.

2) Migrace dat na FTP

Skrze FTP klienta se přihlaste na FTP starého hostingu a veškeré data Joomly stáhněte k sobě do PC. Následně se přihlaste na FTP nového hostingu a data opět překopírujte z PC na FTP. V případě MyDreams hostingu do adresáře /web

3) Nastavení po migraci

Veškeré nastavení Joomly po migraci se provádí v souboru /configuration.php.
Položky, které je třeba upravit:

var $log_path = '/var/www/clients/client41/web26/web/logs';
- Relativní cesta k logům Joomly. Údaj získáte z phpinfo na vašem webu.

var $tmp_path = '/var/www/clients/client41/web26/web/tmp';
- FTP Host - Relativní cesta k dočasným souborům Joomly. Údaj získáte z phpinfo na vašem webu.

var $ftp_host = 'mydomain.cz';
- FTP Host. Lze použít název domény, název serveru, IP adresu nebo lokální adresu 12.0.0.1

var $ftp_user = 'mydomain.cz';
- Login na FTP

var $ftp_pass = 'hessl0';
- Heslo na FTP

var $ftp_root = '/web';
- Relativní adresu umístění joomly. Na serverech Mydreams vždy /web.

var $host = 'localhost';
- Host Databáze. Lze použít localhost nebo IP adresu databázového serveru.

var $user = 'md_4mydomain_cz';
- Login do databáze

var $db = 'md_4mydomain_cz;
- Název databáze

var $password = 'hesl0012';
- Heslo do databáze.

4) Jak zjistit relativní cestu k webu

  • První možnost je náhled do administrace hostingu na https://hosting.mydreams.cz:8080 a v detailech FTP účtu adresu zjistit.
  • Druhá možnost je vyčíst adresu ze funkce phpinfo(); Vytvořte soubor phpinfo.php do kterého uložte následující kód: <?php phpinfo(); ?> a ten nahrajte na FTP. Nyní zavolejte soubor z prohlížeče. https://mydomain.cz/phpinfo.php. Na zobrazené stránce naleznete řádek s názvem: _SERVER["DOCUMENT_ROOT"]