The cart is empty

VPS server SELinux +Správa

No vote
14 876 CZK (18 000 CZK excl VAT) / 588,94 € per unit for buying at least 12

Months:
+

SELinux umožňuje definovat oprávnění k provedení určité operace na úrovni jednotlivých procesů, uživatelů, skupin, soketů a podobně tím, že na kritická místa jádra umisťuje volání svých kontrolních mechanismů. Tím dochází ke zvýšení režie systému, avšak je možné zabránit programu, aby provedl potenciálně nebezpečnou akci, která může vést k elevaci oprávnění. SELinux není linuxová distribuce, ale soubor úprav a modifikací samotného jádra systému včetně doplnění o uživatelské nástroje. SELinux implementuje MAC jako doplněk klasického systému oprávnění typu DAC, který používají unixové systémy. SELinux naplňuje kritéria důvěryhodného serveru podle TCSEC. SELinux vynucuje administrátorem definovanou bezpečnostní politiku nad všemi subjekty a objekty v systému. Umožňuje tak nastavit jemnější práva přístupu k datům a zamezit jejich změnám, ať úmyslným, či neúmyslným. SELinux byl vyvinut agenturou NSA.

Vhodné např. pro bankovní instituce, akademické servery, laboratoře, korporátní servery a obecně všude, kde je vyžadováno max. zabezpečení.

 

Balíček bezpečného serveru dále obahuje:

 • Nadstandardní Firewall s profesionální DOS/DDOS orchranou a s plnou správou.
 • Sledování integrity dat. Periodicky se provádí kontrola celého filesystému nebo jeho částí a podpisy souborů se ukládají na externí nepřepisovatelné médium. Dojde-li při další kontrole ke změně souborů, je třeba administrátorský zásah k tomu, aby potvrdil/vyvrátil jeho důvod.
 • Log-management - sledování realtime logů a jejich archivace pro analýzy. V logách je možné dohledat, zda došlo ke změnám či pokusům o ně a adekvátně reagovat.
 • Pokročilý Monitoring - nejen monitoring dostupnosti služeb, ale i přihlášených uživatelů, běžících procesů a několik stovek dalších stavů.
 • Access Control - automatický systém pro blokování přístupů při opakovaných pokusech o nelegitimní přístup.
 • KVM Virtualizace (Kernel-based Virtual Machine)
 • Garantovaná paměť 18 GB RAM
 • Garantované Místo na fyzickém SSD disku, Systém + Data 200GB
 • Garantované 4x CPU 2.6 GHz
 • 4x IPv4 adresa, IPv6, rDNS
 • Operační systém RedHat nebo CentOS
 • Traffic neomezen
 • IMAGE a datové zálohy
 • Bez SSH přístupu. Správu kompletně zajišťuje náš administrátor.

Vzhledem k rozsahu správy serveru je možné pouze roční platební období.