Košík je prázdný

Admin rozhraní WebHosting

Server Arabela

Server MyHosting

Server Bublinka

Server Sultan

Server Euhosting

Server Xenie

Server MDhosting

Admin rozhraní Prestashop hosting

Server Budulínek

Admin rozhraní Adulthosting

Server Adulthosting

Admin rozhraní Emaily

Server Eumail

ADMIN
Webmail

SMTP: eumail.hlubina.com, Port 587, STARTTLS
POP3: eumail.hlubina.com, Port 110, STARTTLS
IMAP: eumail.hlubina.com, Port 143, STARTTLS

 

Server MDmail

ADMIN
Webmail

SMTP: mdmail.mydreams.cz, Port 587, STARTTLS
POP3: mdmail.mydreams.cz, Port 110, STARTTLS
IMAP: mdmail.mydreams.cz, Port 143, STARTTLS

 

Server MyMail

ADMIN
Webmail

SMTP: mymail.mydreams.cz, Port 587, STARTTLS
POP3: mymail.mydreams.cz, Port 110, STARTTLS
IMAP: mymail.mydreams.cz, Port 143, STARTTLS

 

Server Rumburak

ADMIN
Webmail

SMTP: rumburak.mydreams.cz, Port 587, STARTTLS
POP3: rumburak.mydreams.cz, Port 110, STARTTLS
IMAP: rumburak.mydreams.cz, Port 143, STARTTLS

 

Server Worldmail

ADMIN
Webmail

SMTP: worldmail.mydreams.cz, Port 587, STARTTLS
POP3: worldmail.mydreams.cz, Port 110, STARTTLS
IMAP: worldmail.mydreams.cz, Port 143, STARTTLS

 

Administrace VPS servery a Fakturace

KVM VPS ovirt

KVM VPS ovirt2

VPS Watcher

Fakturační systém

FAQ

Hosting - Jak probíha objednání a zřízení hostingu?

Hosting můžete objednat skrze webové rozhraní mydreams.cz nebo skrze email [email protected].

 1. Po dokončení objednávky obdržíte fakturu za objednaný produkt.
 2. Jakmile přijmeme vaši platbu obdržíte přístupové udaje do rozhraní s přednastavenou kapacitou pro weby.
 3. V tento okamžik si můžete zřídit hosting na jakoukoliv doménu.

Postup vytvoření samotného hostingu:

 • Horní menu ""Stránky"" -> Vytvoříte hosting

Pole:
IP adresa: vyberte nabízenou IP adresu
Doména: vložte vaši doménu bez www. Např. mydomain.cz
Disková kvóta: Zvolte velikost prostoru na FTP 1-10000 MB
*Ostatní pole můžete ponechat v defaultním nastavení

 • Leve menu ""FTP uživatel"" -> Vytvoříte přístup na FTP

Pole:
Webová stránka: vyberete název domény
Uživatelské jméno: zvolte login na FTP
Heslo: zvolte heslo složené z písmen a číslic
*Ostatní pole můžete ponechat v defaultním nastavení

 • Leve menu ""Databáze"" -> Vytvoříte přístupy do databáze

Pole:
Název databáze: Zvolte název databáze
Uživatel databáze: Zvolte login do databáze, může být stejný jako název databáze
Heslo databáze: zvolte heslo složené z písmen a číslic
Znaková sada: Zvolte znakovou sadu databáze. Pokud nevíte, zvolte UTF-8

Potřebujete-li pomoc s vytvořením hostingu pod vašim účtem, neváhejte nás kontaktovat.


Hosting - Je omezen traffic webghostingu a dotazy do mySQL?

Traffic ani dotazy do MySQL databáze nejsou omezeny.

Hosting - Co když mi wehosting už nebude stačit?

Napište nám a navrhneme Vám řešení na míru.


Hosting - Může na webhostingu běžet erotický web?

Ano může. V případě vyšších nároků na výpočetní výkon doporučujeme zakoupit některý z balíčku Adulthostingu nebo KVM VPS serverů.


Hosting - Jak je hosting zálohován?

Zálohování služeb probíhá přes Enterprise backup solution na externí server o kapacitě 10TB. Zálohování probíhá každý den v nočních hodinách.


Hosting - Kolik databází a jaké velikosti hosting obsahuje?

Počet databází není omezen. Velikost databáze může být max. 10 GB.


Hosting - Jaká je max. velikost mail schránky?

Velikost email schárnky může být max. 10 GB.


Hosting - Jaký nastavit SPF záznam pro mail schránky?

v=spf1 a mx +ip4:178.238.45.128/26 +ip4:178.238.41.64/26 +ip4:85.118.130.64/26 +ip4:83.167.253.128/25 +ip4:149.62.151.128/26 +ip4:46.19.36.211 +ip4:89.185.250.128/25 +ip4:83.167.253.213 ~all

Hosting - Web se po nahrání stránek nenačítá?

Zkontrolujte, zda jsou soubory nahrány do adresáře /web. Zkontroluje, zda doména směruje na správnou IP adresu. Oveřte, že vaše skripty nepoužívají short_open_tag, který je na serverech zákázaný.


Hosting - Jak nastavit defaultní stránky na hostingu?

Defaultní stránku index.php nebo index.html umístěte do adresáře /web


Hosting - Jak nastavit procházení adresáři?

Do souboru .htaccess umístěte: Options +Indexes


Hosting - Jak fungují subdomény?

Subdomény jednoduše založíte v administračním rozhraní a určíte jak se subdomény mají chovat.

 1. Přihlašte se k serveru např. prostřednictvím FTP
 2. Vytvořte adresář v lokaci, kterou znáte za vhodnou, doporučujeme /web/subdomeny/. Příklad: /web/subdomeny/blog/
 3. Přihlašte se do administrace ISPConfig
 4. V horním menu přejděte na záložku „Stránky“.
 5. Ve bočním menu nyní vyhledejte sekci „Webové stránky“ a přejděte na odkaz „Subdomény pro webové stránky“.
 6. Vyplňte formulář následovně:
  1. Host: název subdomény (např: nazevsubdomeny.vasweb.example)
  2. Přezdívky domén webové stránky: Zvolte web, ke kterému danou subdoménu vytváříte.
  3. Typ přesměrování: Téměř vždy až na výjimečné případy se hodí varianta kombinace R a L příznaků „R,L“.
  4. Cesta přesměrování: Pro náš příklad z 2. Bodu je cesta přesměrování „/subdomeny/blog/“.
  5. Aktivní: Ano
  6. Klikněte na tlačítko „Uložit“ a vyčkejte na zpracování požadavku serverem.
  7. Mezitím nezapomeňte případně nasměrovat DNS záznam typu A s hodnotou „blog“ na adresu serveru.
 7. Nyní můžete do adresáře : /web/subdomeny/blog/ dodat webový obsah a přistoupit přes prohlížeč na adresu http://blog.vasweb.example/

Hosting - Co je webhosting, doména, DNS?

Doména, neboli Doménové jméno, je jednoznačné označení počítače nebo serveru připojeného do Internetu, např.: www.mydreams.cz.

DNS(Domain Name System) servery zajišťují překlad doménového jména na IP adresu serveru a obráceně.

Hosting je pronajaté místo na serveru webhostera pro vaši webovou prezentaci.


Hosting - Statistiky hostingu?

Hosting využívá statistiky AWStats. Statistiky i přihlašovací údaje k nim lze vytvořit v administraci hostingu.


Hosting - Kam nahrát stránky?

Po přihlášení na FTP nahrajte váš web do adresáře /web. Zobrazuje-li se Vám i po nahrání defaultní stránka, odmaže soubor /web/index.html Více v naší wiki.


Hosting - Vlastní chybové zprávy

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

ErrorDocument 403     /chyba/403.html
ErrorDocument 404     /chyba/404.html
ErrorDocument 500     /chyba/500.html
ErrorDocument 502     /chyba/502.html
ErrorDocument 503     /chyba/503.html

Říkáte tím serveru, že chybovou stránku webu nalezne v adresáři /chyba.

Seznam chybových kódů:

300 – Multiple Choices – Více možností
301 – Moved permanently – Přesměrování
302 – Moved temporarily – Dočasné přesměrování
303 – See Other – Je možné najít pod jinými URL
304 – Not modified – Nezměněno
305 – Use Proxy – Použijte proxy server
307 – Temporary Redirect – Dočasně přesměrováno

400 – Bad request – Chybný požadavek
401 – Unauthorized – Neautorizovaný přístup
402 – Payement Required
403 – Forbidden – Přístup zakázán
404 – Not found – Soubor nenalezen
405 – Method Not Allowed – Nepovolená metoda
406 – Not Acceptable – Neakceptovatelný požadavek
407 – Proxy Authentication Required – Požadovaná proxy autentifikace
408 – Request Timeout – Vypršení doby požadavku
409 – Conflict – Konflikt
410 – Gone
411 – Lenght Required
412 – Precondition Failed
413 – Request-url Entity Too Large
414 – Request-url Too Long
415 – Unsupported Media Type – nepodporovaný typ média
416 – Requested Range Not Satisfiable
417 – Expectation Failed

500 – Internal server error – Vnitřní chyba na serveru
501 – Not implemented – Neimplementováno
502 – Bad gateway – Špatná brána(proxy)
503 – Service unavailable – Služba není dostupná
504 – Gateway Timeout – Doba průchodu bránou vypršela
505 – HTTP Version Not Supported – Nepodporovaná verze HTTP


Hosting - Povolení zobrazování chyb

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

php_flag display_errors on
php_flag html_errors on

Říkáte tím serveru, že má zobrazit všechny chyby ve vašich skriptech. Toto nastaveni se považuje za bezpečnostní problém, proto nastavte výchozí hodnoty po odladění webu.


Hosting - Jak přesměrovat starou doménu na novou doménu?

Nastavení je možné skrze .htaccess
Vytvořte v adresáři webu soubor .htaccess do kterého zapište např.:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^staradomena.cz$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.staradomena.cz$
RewriteRule (.*)$ http://www.novadomena.cz/$1 [R=301,L]

Všechny stránky na staré doméně budou automaticky přesměrovány na identické stránky nové domény.


Hosting - Proč nefunguje Let's Encrypt SSL certifikát?

Let's Encrypt SSL certifikát lze aktivovat až v okamžiku, kdy doména opravdu směruje na webhosting. Pokud webhosting obsahuje i alias domény, musí i tyto alias domény byt všechny nasměrované správně na webhosting. Probém může také nastat pokud doména směruje jen A záznamem, a na webhostingu máte nastaveno naslouchání i pro subdoménu www.


Hosting - Jaká je platnost Let's Encrypt SSL certifikátu?

Platnost Let's Encrypt SSL certifikátu je vždy 90 dnů a po této době dojde k jeho automatickému prodloužení. Ze strany klienta není potřeba žádné součinnosti.


Hosting - Lze na sdíleném webhostingu provozovat node.js?

Na sdíleném webhostingu není možné provozovat aplikace pro node.js. Rádi Vám však nainstalujeme malý levný VPS server se správou a podporou node.js.

Adulthosting - Jak nainstalovat ionCube Loader?

 1. Z download sekce hostingu si stáhněte balíček ionCube Loader.
 2. Rozbalený balíček nahrajte do struktury vašeho webu.
 3. Do .htaccessu napište následující definice:

zend_extension = /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so
php_admin_value open_basedir none

* clientXXX/webYYY - zjistíte např. z nastavení vašeho FTP účtu nebo z phpinfo.


Fakturace - Jaké jsou fakturační období?

Minimální fakturační období je jeden měsíc.


VPS - Co je v ceně 60 minut administrace?

K některým balíčkům VPS je možné získat 60 minut administrace zdarma. V ceně administrace je standardně aktualizace systému, monitoring, zálohování, kontrola logů a předplacený počet ticketů mesíčně.


VPS - Mají VPS garantované parametry?

VPS mají pevně vyhrazené parametry RAM, HDD, CPU, IO a další. Všechny parametry je možné sledovat a získat tak informace kolik reálně VPS spotřebovává prostředků. Používáme technologii cgroups(Control Groups).


VPS - Potřebuji o VPS vědět více, je možné osobní schůzka?

Osobní schůzka je možné pro realizaci VPS, monitoringu, firemních řešení, zajištění infrastruktury, cloudů a dalších. Napište na [email protected] a některý z administrátorů se s Vámi spojí a dohodne schůzku.


VPS - Je možné objednat administraci VPS?

Některé balíčky již obsahují 60 minut administrace zdarma. Pokud je tento čas nedostačující napište na [email protected] a dohodneme se na další administraci.


VPS - Jak je možné spravovat VPS?

Pro správu VPS od nás dostanete přístup skrze protokol SSH, přístup pomocí VNC, administrativní rozhraní serveru a případně webové rozhraní ISPConfig 3.


VPS - Je možná instalace vlastního operačního systému z image?

Ano, dokážeme Vám zřídit VPS z vašeho vlastního obrazu operačního systému. Takovéto instalace jsou zpoplatněny v závislosti na velikosti obrazu, jeho formátu a problémech, které mohou při přenosu nastat.

Pro podrobné informace nás kontaktujte na [email protected]


VPS - Operační systém?

VPS servery na virtualizaci KVM nabízíme pouze na systémech CentOS 7 a Red Hat Enterprise Linux


VPS - Změna parametrů?

VPS umožňují bezvýpadkovou změnu výkonnostních parametrů. Pokud potřebujete jiné parametry napište na [email protected] a vytvoříme Vám VPS na přání?


VPS - Jak se přistupuje k virtuálnímu serveru?

Linux:

 • Na linux VPS je možné přistupovat skrze SSH (např. putty) nebo skrze VNC klienta.
 • V případě předinstalované administrace ISPConfig 3 pro správu hostingů je z bezpečnostních důvodů přístup pouze do ISPConfig 3.

VPS - Jakou technickou podporu můžete očekávat?

Technická podpora serverhostingu provádí správu virtuálního serveru, monitoruje 24/7 jeho služby a prostředky a v případě problému může technická podpora velmi rychle zasáhnout. Na podporu se můžete obrátit s požadavky na restart, vypnutí, zapnutí, reinstalaci VPS nebo na změnu parametrů VPS.

Technická podpora serverhostingu neprovádí správu obsahu VPS, kodérské, programátorské, grafické, analytické či jiné práce.

Správu obsahu VPS, dedikovaných serverů, cloudů, clustrů je možné objednat jako:

 • Měsíční paušál pro nutnou údržbu systému, bezpečnostní aktualizace a lehké úpravy
 • Plně placenou správu na základě předem domluvené spolupráce.

VPS - Jak se zálohují VPS servery?

Zálohování VPS se dělí na dvě skupiny:

1) VPS bez správy - Zálohování je plně v kompetenci klienta.

2) VPS se správou - Zálohování probíhá datově i jako IMAGE. Po obnovení zálohy, klient neztratí žádná své data.


VPS - Je možné přenest obsah z dedikovaného serveru na VPS?

Ano, dokážeme přenes OS na linuxu z dedikované serveru do z virtualizovaného prostředí. Pro podrobnější informace a cenovou nabídku nás kontaktujte na [email protected].


VPS - Jak do Debian 9 doinstalovat openssh-server?

Přihlaste se do administračního rozhraní a postupně zadejte následující seznam příkazů:

apt-get update -y
apt-get install openssh-server -y
systemctl start ssh
systemctl status ssh
systemctl enable ssh
echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh
reboot

 


WEB - Jak jednoduše nainstalovat Joomlu 3.x na MyDreams WebHosting


WEB - Jak jednoduše nainstalovat Wordpress na MyDreams WebHosting


WEB - Jak nejjednodušeji zabezpečit Wordpress