Košík je prázdný

V dnešní době, kdy je Vývoj webu dynamický a plný nových technologií, je důležité rozumět základním stavebním kamenům, na kterých tyto technologie stojí. Mezi tyto základní prvky patří i způsoby, jakými jsou PHP skripty spouštěny na serveru. V tomto článku se zaměříme na dva způsoby: CGI (Common Gateway Interface) PHP a FPM (FastCGI Process Manager) PHP, které představují dva různé mechanismy pro zpracování PHP na serverech.

CGI PHP

Co je to CGI PHP?

CGI je standard, který umožňuje externím programům, jako jsou skripty nebo aplikace, komunikovat s webovým serverem. PHP CGI je implementace PHP, která používá CGI standard pro spuštění PHP skriptů. Každý požadavek na PHP skript vede k vytvoření nového procesu na serveru, což znamená, že pro každou HTTP požadavek je spuštěn zcela nový proces PHP interpreteru.

Výhody a nevýhody CGI PHP

Výhody:

  • Bezpečnost: Každý proces může být spuštěn pod jiným uživatelským účtem, což umožňuje lepší izolaci mezi jednotlivými aplikacemi.
  • Simplicita: CGI je snadno pochopitelný a implementovatelný mechanismus.

Nevýhody:

  • Výkon: Vytváření nového procesu pro každý požadavek může být značně zatěžující pro server, zvláště při vysokém počtu požadavků.
  • Škálovatelnost: S rostoucím počtem požadavků může dojít k výraznému poklesu výkonu.

FPM PHP

Co je to FPM PHP?

FPM (FastCGI Process Manager) je alternativní implementace PHP FastCGI s několika dodatečnými funkcemi, které jsou užitečné pro stránky s vysokou návštěvností. FPM udržuje několik PHP procesů naživu, což eliminuje nutnost vytvářet nový proces pro každý požadavek. To znamená, že při příchodu nového požadavku může být tento rychle přidělen již běžícímu procesu.

Výhody a nevýhody FPM PHP

Výhody:

  • Výkon a škálovatelnost: Předem spuštěné procesy znamenají rychlejší reakci na požadavky a lepší schopnost zvládat velké množství návštěvnosti.
  • Pokročilé nastavení: FPM nabízí pokročilé možnosti konfigurace, jako je dynamické škálování počtu procesů, což umožňuje lepší využití zdrojů serveru.

Nevýhody:

  • Složitost konfigurace: Správné nastavení FPM vyžaduje pokročilé znalosti a může být náročnější než konfigurace CGI.
  • Spotřeba zdrojů: Předem spuštěné procesy znamenají, že FPM může spotřebovávat více zdrojů, i když nejsou zpracovávány žádné požadavky.

 

Výběr mezi CGI PHP a FPM PHP by měl být založen na specifických potřebách a zdrojích webu. Pro menší projekty, kde je výkon méně kritický, může být CGI dostatečné. Pro weby s vysokou návštěvností a potřebou maximálního výkonu je však FPM často lepší volbou. Správným výběrem a konfigurací můžete zlepšit rychlost, bezpečnost a škálovatelnost vašeho webu.