Košík je prázdný

V dnešní době je rychlost načítání webových stránek klíčovým faktorem pro zajištění dobré uživatelské zkušenosti a vysokého hodnocení v internetových vyhledávačích. Jednou z technik, která pomáhá dosáhnout lepší rychlosti načítání, je správné využití cache prohlížeče. V tomto článku se podrobně zaměříme na modul mod_expires pro Apache HTTP Server, který je nástrojem pro efektivní řízení cache prohlížeče.

Co je mod_expires?

mod_expires je modul webového serveru Apache, který umožňuje webovým administrátorům nastavit, jak dlouho mají být určité typy souborů uloženy v cache prohlížeče. Tímto způsobem může být uživateli zobrazen obsah rychleji, protože prohlížeč může načítat soubory přímo z lokální cache bez nutnosti každého opakovaného stahování ze serveru.

Jak mod_expires funguje?

Když je modul aktivován a správně nakonfigurován, odpovědi z webového serveru pro určité typy souborů budou obsahovat HTTP hlavičku Expires, která určuje datum a čas, do kdy je obsah považován za aktuální. Kromě toho může nastavit i Cache-Control hlavičku, která může určovat maximální dobu (v sekundách), po kterou může být obsah považován za aktuální.

Nastavení mod_expires

Pro aktivaci a konfiguraci mod_expires je potřeba provést několik kroků v konfiguračním souboru Apache (typicky httpd.conf nebo .htaccess). Předpokladem je, že modul mod_expires je již nainstalován a aktivován na serveru.

 1. Aktivace mod_expires Ve vašem konfiguračním souboru Apache ujistěte, že je modul mod_expires aktivován pomocí direktivy LoadModule, například:
  LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
  ​
 2. Konfigurace pravidel pro cache V konfiguračním souboru je poté možné definovat pravidla pro různé typy souborů. Například pro obrázky, CSS a JavaScript můžete nastavit, aby byly v cache prohlížeče uloženy po dobu jednoho týdne:
  <IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType image/jpg "access plus 1 week"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 week"
    ExpiresByType image/gif "access plus 1 week"
    ExpiresByType image/png "access plus 1 week"
    ExpiresByType text/css "access plus 1 week"
    ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
  </IfModule>
  ​
 1. Výraz access plus 1 week určuje, že cache bude platná jeden týden od okamžiku posledního přístupu k souboru.

Dopady na výkon a SEO

Správné využití mod_expires může výrazně zlepšit rychlost načítání webových stránek tím, že snižuje množství dat přenášených mezi serverem a klientem a zkracuje dobu potřebnou pro načtení stránky. To nejenže zlepšuje uživatelskou zkušenost, ale má také pozitivní vliv na SEO, protože vyhledávače přikládají rychlosti načítání velkou důležitost při hodnocení webových stránek.

 

Modul mod_expires je silným nástrojem pro zlepšení výkonu webových stránek prostřednictvím efektivního využití cache prohlížeče. Správným nastavením expirace obsahu můžete dosáhnout rychlejšího načítání stránek a lepšího hodnocení ve vyhledávačích, což přispěje k úspěchu vašeho webu na internetu.