Košík je prázdný

V dnešní době, kdy kybernetické útoky a krádeže identity představují stále větší hrozbu, se zabezpečení online identit stává klíčovou prioritou jak pro jednotlivce, tak pro organizace. V reakci na tyto výzvy byly vyvinuty standardy FIDO U2F (Universal 2nd Factor) a FIDO2, které představují pokročilé řešení pro zabezpečení přihlášení uživatelů. Tyto standardy, vyvinuté aliancí FIDO (Fast Identity Online), mají za cíl nahradit zranitelné hesla silnými formami autentizace. Tento článek se zaměřuje na podrobný přehled těchto standardů, vysvětluje jejich principy a ukazuje, jak mohou přispět k bezpečnějšímu digitálnímu prostředí.

FIDO U2F: První krok k silnější autentizaci

FIDO U2F je standard, který byl představen jako reakce na potřebu silnějšího zabezpečení než nabízí tradiční hesla. Umožňuje uživatelům provést dvoufaktorovou autentizaci (2FA) pomocí hardwarových zařízení, jako jsou USB klíče. Tyto klíče fungují jako druhý faktor při přihlašování, přičemž prvním faktorem zůstává tradiční heslo nebo PIN.

Princip fungování U2F je založen na vytvoření unikátního kryptografického páru klíčů (veřejný a soukromý klíč) pro každou službu, ke které se uživatel přihlašuje. Soukromý klíč zůstává bezpečně uložen na hardwarovém zařízení a nikdy neopustí fyzický token, zatímco veřejný klíč je sdílen s příslušnou službou. Při pokusu o přihlášení služba požádá o ověření pomocí U2F zařízení, které poté autorizuje přihlášení digitálním podpisem operace. Tento proces zajišťuje, že i když by útočník získal heslo uživatele, bez fyzického klíče by se do účtu nepřihlásil.

FIDO2: Evoluce ve světě autentizace

FIDO2 je nejnovější standard v rodině FIDO, který rozšiřuje a vylepšuje původní koncept U2F o bezheslové přihlašování a silnou dvoufaktorovou autentizaci. FIDO2 zahrnuje dvě klíčové komponenty: WebAuthn (Web Authentication) a CTAP (Client to Authenticator Protocol).

WebAuthn je webové API, které umožňuje uživatelům provádět bezheslové přihlášení nebo 2FA přímo v prohlížeči, aniž by bylo nutné používat externí software. WebAuthn podporuje širokou škálu autentizačních metod, včetně biometrických údajů, mobilních telefonů a hardwarových tokenů.

CTAP je protokol, který umožňuje komunikaci mezi webovým prohlížečem (klientem) a autentizačním zařízením. CTAP2, specifická verze protokolu pro FIDO2, rozšiřuje podporu pro bezheslové přihlašování a umožňuje použití mobilního telefonu nebo jiného zařízení jako autentizátoru.

FIDO2 tedy představuje zásadní posun směrem k eliminaci hesel a nabízí robustnější řešení pro ochranu online identit. Umožňuje uživatelům bezpečně se přihlásit k různým online službám s využitím biometrie, mobilních zařízení nebo specializovaných bezpečnostních klíčů, což výrazně zvyšuje bezpečnost digitální identity.

 

Standardy FIDO U2F a FIDO2 představují významný krok vpřed v oblasti kybernetické bezpečnosti a autentizace. Díky nim je možné nahradit zranitelná hesla silnějšími a bezpečnějšími formami autentizace. Rozšířením používání těchto technologií můžeme výrazně přispět k ochraně digitálního světa před kybernetickými hrozbami.