Košík je prázdný

V dnešní digitální éře se datová centra stala základním stavebním kamenem podniků všech velikostí. Slouží nejen jako skladiště obrovského množství dat, ale také jako základ pro poskytování cloudových služeb, Webhosting, e-commerce operace, a mnoho dalších kritických aplikací. Aby byla zajištěna vysoká dostupnost, spolehlivost a bezpečnost těchto služeb, je nutné, aby datová centra splňovala přísné standardy, což je účelem jejich certifikace.

Klíčové standardy a certifikace pro datová centra

  1. Tier Classification System (TCS) - Tento systém, vyvinutý institutem Uptime Institute, klasifikuje datová centra do čtyř úrovní (Tier I až IV) na základě jejich infrastrukturních komponent a schopností. Tier IV představuje nejvyšší úroveň dostupnosti a redundance.

  2. ISO/IEC 27001 - Mezinárodní standard pro systémy managementu informační bezpečnosti (ISMS). Tento standard se zaměřuje na ochranu citlivých informací a zajištění, že datová centra mají implementovány odpovídající bezpečnostní kontroly.

  3. SSAE 18 (Standardy pro Attestation Engagements) - SSAE 18, známý také jako SOC 1, SOC 2 a SOC 3 reporty, se zaměřuje na interní kontroly při poskytování finančních služeb, bezpečnostní, dostupnostní, zpracovatelské integrity, důvěrnosti a soukromí informací.

Proces certifikace datových center

Certifikace datového centra zahrnuje několik kroků, od předběžného hodnocení až po získání a udržení certifikátu:

  1. Předběžné hodnocení - Identifikace potřebného standardu certifikace a analýza stávající infrastruktury datového centra.
  2. Návrh a implementace - Úprava nebo výstavba infrastruktury tak, aby splňovala požadavky dané certifikace.
  3. Audit a hodnocení - Nezávislá certifikační autorita provádí audit datového centra, aby ověřila soulad s požadavky standardu.
  4. Udělení certifikátu - Po úspěšném auditu je datovému centru udělen certifikát, který potvrzuje jeho splnění standardů.
  5. Pravidelný monitoring a re-certifikace - Datová centra musí být pravidelně monitorována a podléhat periodickým re-auditům, aby udržela svůj certifikát.

Význam certifikace pro podniky a organizace

Certifikace datových center přináší řadu výhod, včetně zvýšení důvěry klientů, zlepšení operační efektivity, snížení rizik a zajištění souladu s regulativními a průmyslovými normami. Pro mnoho organizací je certifikace rovněž důležitým faktorem při výběru poskytovatele datových služeb.

 

V době rostoucí digitalizace a neustálých kybernetických hrozeb je certifikace datových center nezbytná pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, dostupnosti a spolehlivosti služeb. Pro podniky znamená splnění mezinárodně uznávaných standardů nejen ochranu jejich dat, ale také konkurenční výhodu na trhu.