Košík je prázdný

V posledních verzích jazyka PHP dochází k průběžnému vývoji a vylepšování, což vede k zastarávání některých funkcí a prvků. Verze PHP 8.4, která byla vydána, přináší řadu nových funkcí a výkonnostních vylepšení, ale současně s tím i nové deprecations (zastarání). Tento článek poskytuje přehled hlavních deprecations v PHP 8.4 a vysvětluje, co to znamená pro vývojáře.

Co znamená deprecation?

Deprecation v kontextu programování znamená, že určitá funkce, metoda nebo vlastnost je označena jako zastaralá a v budoucích verzích jazyka nebo frameworku bude pravděpodobně odstraněna. Vývojáři by měli tyto zastaralé prvky postupně nahrazovat novějšími a podporovanými alternativami.

Deprecations v PHP 8.4

 1. Globální proměnné $HTTP_RAW_POST_DATA

  • V PHP 8.4 došlo k označení globální proměnné $HTTP_RAW_POST_DATA jako zastaralé. Tato proměnná byla původně používána k přístupu k surovým POST datům, ale nyní by vývojáři měli používat funkci php://input stream pro čtení těchto dat.
 2. Použití nepřímých proměnných, vlastností a metod

  • Způsob, jakým PHP řeší nepřímé odkazy na proměnné, vlastnosti a metody (například $$varname), byl v PHP 8.4 označen za zastaralý. Nově je doporučeno používat přímé odkazy nebo explicitně definované proměnné.
 3. Funkce mb_ereg_replace() a mb_eregi_replace()

  • Tyto funkce z multibyte string modulu byly označeny za zastaralé v režimech, kde se používá e modifikátor. Tento modifikátor umožňuje vykonávat PHP kód v rámci nahrazování, což může vést k bezpečnostním problémům. Vývojáři by měli přejít na preg_replace_callback().
 4. Ostatní zastaralé funkce a vlastnosti

  • PHP 8.4 dále označuje za zastaralé některé specifické funkce a vlastnosti, jako jsou get_magic_quotes_gpc(), get_magic_quotes_runtime() a další, které již nejsou v moderním PHP relevantní.

Jak se připravit na deprecations

Vývojáři by měli pravidelně sledovat dokumentaci PHP a vývojové poznámky k novým verzím, aby mohli efektivně reagovat na změny. Přechod od zastaralých funkcí vyžaduje:

 • Analýzu existujícího kódu: Identifikujte použití zastaralých funkcí.
 • Vyhledávání alternativ: Pro každou zastaralou funkci najděte doporučenou alternativu.
 • Testování: Po změnách ve zdrojovém kódu důkladně otestujte aplikaci, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Závěrem, deprecations v PHP 8.4 jsou důležitým krokem k modernizaci jazyka a zvýšení jeho bezpečnosti a výkonu. Vývojáři by měli být proaktivní a aktualizovat svůj kód, aby byl kompatibilní s nejnovějšími standardy PHP.