Košík je prázdný

V dnešním digitálním světě je zabezpečení webových aplikací klíčové pro ochranu uživatelských dat a zajištění důvěryhodnosti služeb. Jedním z efektivních nástrojů pro zvýšení bezpečnosti je správné využití atributu session.cookie_httponly. Tento atribut hraje zásadní roli v prevenci útoků typu cross-site scripting (XSS) a dalších hrozeb spojených s manipulací s cookies.

Co je session.cookie_httponly

Atribut session.cookie_httponly je nastavení, které lze aplikovat na cookies, aby byly přístupné pouze prostřednictvím HTTP protokolu a nebyly přístupné skrze klientové skripty, jako je JavaScript. Když je tento atribut nastaven na true, zabraňuje to útočníkům v získání přístupu k cookies prostřednictvím skriptovacích útoků.

Jak funguje session.cookie_httponly

Při nastavení atributu httponly na cookie, prohlížeč zamezí jakémukoli přístupu k těmto cookies přes skriptovací jazyky. Toto nastavení je obzvláště důležité pro session cookies, které udržují stav uživatele během procházení webové aplikace. Tím, že se zabrání přístupu k těmto cookies skrze skripty, zvyšuje se odolnost aplikace proti XSS útokům, které se snaží ukrást session cookies a zneužít uživatelské session.

Implementace session.cookie_httponly

Pro implementaci session.cookie_httponly v různých programovacích jazycích a frameworkách existují různé přístupy. Zde jsou některé základní kroky pro nejběžnější prostředí:

 • PHP: V PHP lze nastavit session.cookie_httponly přímo v konfiguračním souboru php.ini nebo dynamicky v kódu pomocí session_set_cookie_params() před zahájením session.

  session_set_cookie_params(['httponly' => true]);
  session_start();
  
 • JavaScript a HTTP hlavičky: I když JavaScript sám o sobě nemůže nastavit httponly atribut, můžete nastavit bezpečné cookies na straně serveru pomocí HTTP hlaviček Set-Cookie.

  Set-Cookie: sessionid=abc123; HttpOnly
  
 • Frameworks: Většina moderních webových frameworků, jako jsou Django, Ruby on Rails nebo Express.js, umožňují nastavit httponly atribut při konfiguraci session middleware nebo při manuálním nastavování cookies.

Doporučení a osvědčené postupy

Pro maximální bezpečnost je doporučeno vždy používat session.cookie_httponly spolu s dalšími bezpečnostními opatřeními, jako je použití HTTPS (Secure atribut u cookies), správné nastavení zásad CORS a pravidelné aktualizace zabezpečení na serveru.

V praxi je důležité provádět pravidelné bezpečnostní revize webových aplikací, včetně testování na XSS útoky a další běžné hrozby. Použití session.cookie_httponly je jedním z kroků k robustnější obraně, ale by mělo být součástí širšího bezpečnostního plánu.