Košík je prázdný

XXS injekce, často označovaná jako Cross-Site Scripting, je typ útoku na bezpečnost webových aplikací. Tento útok umožňuje útočníkům vkládat škodlivé skripty do webových stránek, které jsou zobrazeny ostatním uživatelům. Tím mohou být ohrožena citlivá data jako hesla nebo session cookies.

Typy XXS útoků

Reflected XXS

Tento typ XXS útoku se stává, když webová aplikace přebírá vstup od uživatele a okamžitě ho vypisuje zpět na stránku. Útočník může vložit škodlivý kód do URL nebo formuláře a odeslat ho oběti. Pokud oběť klikne na odkaz nebo odesílá formulář, škodlivý skript se spustí v jejím prohlížeči.

Stored XXS

Stored XXS je nebezpečnější, protože škodlivý kód je uložen na serveru a spouští se pokaždé, když uživatel zobrazí infikovanou stránku. Útočník vkládá škodlivý skript do komentářů, příspěvků nebo jiného obsahu, který je ukládán na serveru.

DOM-based XXS

DOM-based XXS útoky se stávají, když škodlivý skript mění obsah stránky v reálném čase pomocí manipulace s Document Object Model (DOM) prohlížeče bez odesílání dat na server.

Prevence XXS útoků

Validace a sanitizace vstupu

Každý vstup od uživatele by měl být před zpracováním pečlivě ověřen a sanitizován. To znamená odstraňování nebo neutralizaci škodlivých prvků v textu.

HTTP hlavičky

Použití HTTP hlaviček jako X-Content-Type-Options: nosniff a Content-Security-Policy může pomoci zabránit načítání škodlivého obsahu.

Kódování výstupu

Při zobrazování dynamického obsahu by mělo být použito kódování specifických znaků, které mohou být součástí skriptů, jako jsou <, >, " a &.

Bezpečnostní knihovny a frameworky

Využití moderních webových frameworků, které automaticky zajišťují ochranu proti XXS, jako je React, Vue nebo Angular, je důležité pro snížení rizika útoků.

XXS injekce představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost webových aplikací. Je nezbytné, aby vývojáři a správci systémů implementovali komplexní opatření pro její prevenci, včetně pečlivého zpracování vstupů a výstupů a použití bezpečnostních prvků na straně serveru i klienta.