Košík je prázdný

SHELL Injection je typ útoku na webové aplikace, který umožňuje útočníkovi spouštět libovolné příkazy na operačním systému serveru prostřednictvím zranitelné aplikace. Tento útok zneužívá slabá místa ve zpracování vstupů od uživatele, které nejsou řádně sanitizovány nebo ošetřeny.

Jak funguje SHELL Injection SHELL Injection se nejčastěji objevuje, když aplikace přijímá vstup od uživatele a bez řádného ověření ho používá v příkazech operačního systému. Útočník může vložit škodlivé příkazy, které jsou následně spuštěny s právy aplikace nebo webového serveru.

Příklady SHELL Injection

  1. Webová formuláře: Pokud webový formulář umožňuje uživatelům zadat data, která jsou poté použita v shell příkazu, může útočník vložit příkazy oddělené středníkem nebo přesměrování.
  2. Parametry URL: Manipulací s parametry v URL může útočník dosáhnout spuštění nežádoucích příkazů.

Obranné techniky proti SHELL Injection

  1. Sanitizace vstupů: Každý uživatelský vstup by měl být důkladně kontrolován a sanitizován, přičemž se odstraňují nebo neutralizují potenciálně nebezpečné znaky.
  2. Použití bezpečných API: Místo přímého spouštění shell příkazů by vývojáři měli využívat bezpečné API funkce, které zabraňují interpretaci uživatelského vstupu jako příkazu.
  3. Omezení práv: Aplikace by měla běžet s nejnižšími možnými oprávněními, aby se minimalizoval potenciální dopad útoku.
  4. Audity a testování: Pravidelné bezpečnostní audity a penetrační testování mohou pomoci identifikovat a opravit zranitelnosti před tím, než je zneužijí útočníci.

SHELL Injection představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost webových aplikací. Proaktivní přístup, který zahrnuje důkladnou sanitizaci vstupů, používání bezpečných API a minimalizaci oprávnění, je klíčový k ochraně proti tomuto typu útoku.