Košík je prázdný

HTML Injection je typ zranitelnosti webových aplikací, kde útočník vkládá nebo „injektuje“ škodlivý HTML kód do výstupu Webové stránky. Tato zranitelnost může vést k řadě bezpečnostních problémů, včetně krádeže osobních údajů, manipulace s obsahem stránky, nebo dokonce spuštění škodlivých skriptů na straně klienta.

Jak HTML Injection funguje

HTML Injection může nastat, když webová aplikace přijímá vstup od uživatele, který není řádně ošetřen, a tento vstup je následně zobrazen ostatním uživatelům. Útočník může vložit škodlivý HTML kód, jako jsou skripty, iframe, odkazy, obrázky nebo jiné HTML tagy, které mohou manipulovat s obsahem stránky nebo provádět nechtěné akce.

Příklady HTML Injection

  1. Vkládání skriptů: Útočník může vložit JavaScript kód, který se spustí, když jiný uživatel navštíví stránku. Tento skript může krást cookies, odesílat data na vzdálený server nebo manipulovat s obsahem stránky.

  2. Manipulace s obsahem: Vložením HTML kódu, jako jsou obrázky, videa nebo styly, může útočník změnit vzhled nebo obsah stránky bez vědomí administrátorů nebo uživatelů.

  3. Phishing: Vkládáním falešných přihlašovacích formulářů nebo odkazů na škodlivé weby může útočník lákat uživatele k zadání svých přihlašovacích údajů nebo osobních informací.

Ochrana před HTML Injection

  1. Escapování uživatelských vstupů: Před zobrazením jakéhokoli uživatelského vstupu na stránce by měly být všechny HTML speciální znaky (jako jsou <, >, &, ", ') nahrazeny jejich bezpečnými entitami (např. &lt;, &gt;, &amp;, &quot;, &#x27;).

  2. Použití bezpečných knihoven: Mnoho moderních webových frameworků, jako jsou React, Angular nebo Vue.js, automaticky escapuje uživatelský vstup, aby zabránilo HTML Injection. Vždy preferujte použití těchto bezpečnostních funkcí.

  3. Omezení vstupu: Omezení toho, co uživatelé mohou zadat, například pomocí seznamů povolených hodnot nebo pravidelných výrazů, může snížit riziko nežádoucího vstupu.

  4. Bezpečnostní hlavičky: Nastavení HTTP hlaviček, jako je Content-Security-Policy (CSP), může pomoci omezit zdroje, ze kterých mohou být skripty a další obsah načítány, což snižuje riziko útoku.

 

HTML Injection představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost webových aplikací. Ochrana proti tomuto typu útoku vyžaduje pečlivé zpracování uživatelského vstupu, použití bezpečných programovacích vzorů a konzistentní implementaci bezpečnostních opatření ve vývojovém procesu. Pochopení těchto zásad a jejich aplikace může významně přispět k zajištění bezpečnosti vaší webové aplikace.