Košík je prázdný

Cross-Site Tracing (XST) je typ bezpečnostního útoku, který využívá HTTP metodu TRACE k získání citlivých informací, jako jsou cookies a další autentizační data. Metoda TRACE byla původně navržena pro diagnostické účely, aby umožnila zpětnou trasování cesty požadavku v rámci HTTP protokolu. Avšak, v rukou útočníka se stává nástrojem pro obcházení zabezpečení.

Technický popis XST útoku

XST útok spočívá ve vytvoření speciálně upraveného skriptu, který zneužívá povolení metody TRACE na serveru. Když uživatel navštíví zákeřně upravenou webovou stránku, tento skript způsobí odeslání požadavku TRACE na cílový server. Server následně vrátí odpověď obsahující celý původní požadavek, včetně hlaviček a cookies, které může útočník zachytit a zneužít.

Jak rozpoznat zranitelnost k XST útokům

Zranitelnost k XST útokům lze rozpoznat pomocí několika metod. Jednou z nich je ruční testování přítomnosti metody TRACE na serveru pomocí nástrojů jako curl nebo Postman. V příkazové řádce lze například použít příkaz:

curl -X TRACE http://example.com

Pokud server odpoví s celým tělem požadavku, je pravděpodobné, že je zranitelný k XST útokům.

Ochrana proti XST útokům Základním krokem k ochraně proti XST útokům je deaktivace metody TRACE na serveru. Toto lze obvykle nastavit v konfiguraci webového serveru, například v Apache můžete do konfiguračního souboru přidat:

TraceEnable off

Dále je důležité zabezpečit aplikace tak, aby nepřijímaly nebo nezpracovávaly skripty z nespolehlivých zdrojů, a implementovat další ochranná opatření, jako je Content Security Policy (CSP), která může zabránit útokům založeným na skriptech.

XST Injection představuje závažný bezpečnostní problém pro webové aplikace, které nepoužívají adekvátní ochranná opatření. Deaktivací metody TRACE a zavedením komplexního bezpečnostního přístupu lze významně snížit riziko tohoto typu útoku. Vždy je však důležité sledovat nejnovější vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a pravidelně aktualizovat a testovat bezpečnostní systémy.