Košík je prázdný

Vytvoření přístupného webu je klíčové pro zajištění toho, aby váš obsah byl dostupný všem uživatelům, včetně těch s různými druhy postižení. Přístupnost webu nejenže splňuje právní požadavky, ale také zlepšuje celkový uživatelský zážitek a může přinést širší publikum. Tento článek se zaměřuje na konkrétní tipy pro bezbariérový design a nástroje, které vám pomohou vytvořit přístupný web.

Proč je přístupnost webu důležitá?

Přístupnost webu (web accessibility) zajišťuje, že lidé s různými druhy postižení mohou používat Webové stránky efektivně. To zahrnuje osoby se zrakovými, sluchovými, motorickými a kognitivními poruchami. Přístupný web:

 • Splňuje legislativní požadavky, jako je například Zákon o přístupnosti veřejných internetových stránek a mobilních aplikací v EU.
 • Zlepšuje SEO, což může vést ke zvýšení návštěvnosti.
 • Zvyšuje uživatelskou spokojenost a rozšiřuje cílovou skupinu.

Základní principy bezbariérového designu

 1. Vnímatelnost: Informace a uživatelské rozhraní musí být prezentovány způsobem, který mohou uživatelé vnímat.

  • Textový obsah: Používejte dostatečný kontrast mezi textem a pozadím, aby byl text čitelný i pro uživatele s nízkým zrakem.
  • Alternativní texty: Všechny obrázky by měly mít popisný alternativní text (alt text), který umožní jejich interpretaci čtečkami obrazovky.
 2. Ovládatelnost: Uživatelé musí být schopni ovládat rozhraní pomocí klávesnice nebo jiných asistivních technologií.

  • Klávesová navigace: Zajistěte, aby všechny funkce na webu byly přístupné pomocí klávesnice.
  • Časové limity: Minimalizujte použití funkcí s časovým limitem nebo umožněte uživatelům snadné prodloužení nebo vypnutí těchto limitů.
 3. Srozumitelnost: Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

  • Jasné instrukce: Poskytněte jasné a stručné instrukce pro interakci s webem.
  • Konzistentní navigace: Používejte konzistentní navigační strukturu a snadno pochopitelné rozvržení.
 4. Robustnost: Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být interpretován širokou škálou uživatelských agentů, včetně asistivních technologií.

  • Kompatibilita: Zajistěte kompatibilitu s různými prohlížeči a zařízeními.

Nástroje pro testování a zlepšení přístupnosti

 1. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool): Tento nástroj poskytuje vizuální zpětnou vazbu o přístupnosti webových stránek, identifikuje problémy a navrhuje řešení.
 2. Axe: Rozšíření pro prohlížeče, které umožňuje automatizované testování přístupnosti a integraci do vývojářských nástrojů.
 3. Lighthouse: Integrovaný nástroj v Google Chrome, který analyzuje různé aspekty webové stránky, včetně přístupnosti.
 4. NVDA (NonVisual Desktop Access): Bezplatný čtečka obrazovky pro Windows, kterou můžete použít k testování, jak vaše stránky fungují pro uživatele se zrakovým postižením.
 5. Color Contrast Checker: Nástroje jako WebAIM's Color Contrast Checker umožňují ověřit, zda barvy na vašich stránkách splňují požadavky na kontrast.

Konkrétní tipy pro zlepšení přístupnosti

 • Používejte semantické HTML: Semantické prvky jako <header>, <nav>, <main> a <footer> pomáhají čtečkám obrazovky lépe porozumět struktuře stránky.
 • Formuláře: Ujistěte se, že všechny formulářové prvky mají správně spárované štítky (<label>).
 • Navigace: Poskytněte možnost přeskočit navigaci („skip to content“) pro uživatele klávesnice.
 • Video a audio obsah: Zahrňte titulky a přepis pro multimediální obsah.

Vytvoření přístupného webu vyžaduje důkladné plánování a testování, ale výsledkem je web, který mohou využívat všichni uživatelé, bez ohledu na jejich schopnosti. S použitím výše uvedených tipů a nástrojů můžete zajistit, že váš web bude skutečně přístupný.