Košík je prázdný

PHP 8 je významnou aktualizací, která přináší mnoho nových funkcí a vylepšení, zejména pokud jde o výkon. Tato verze se zaměřuje na optimalizaci rychlosti a efektivity, což má pozitivní dopad na vývojáře a uživatele webových aplikací.

JIT Kompilace

Jedním z nejvýznamnějších vylepšení výkonu v PHP 8 je zavedení Just-In-Time (JIT) kompilace. JIT kompilace umožňuje překládat části kódu přímo do nativního strojového kódu, což zvyšuje výkon tím, že se eliminuje potřeba interpretace. JIT se aktivuje pomocí INI direktivy opcache.jit, kde lze nastavit různé úrovně optimalizace.

Optimalizace OPcache

OPcache je rozšíření, které ukládá bytecode PHP skriptů do paměti, čímž snižuje potřebu jejich opakované interpretace. PHP 8 přináší několik vylepšení v OPcache, jako je zlepšení správy paměti a optimalizace ukládání bytecode, což vede k rychlejšímu načítání a provádění skriptů.

Zkrácené porovnávání Null

PHP 8 zavádí nový operátor ??=, který zkracuje porovnávání s null hodnotou a přiřazování. Tento operátor zlepšuje čitelnost kódu a může mít pozitivní vliv na výkon, protože snižuje počet potřebných operací.

Vylepšení v rámci typování

PHP 8 zlepšuje podporu pro typování, což zahrnuje zavedení union types a statické analýzy typu. Union types umožňují deklarovat, že proměnná může mít více než jeden typ, což zvyšuje flexibilitu a bezpečnost kódu. Tato vylepšení mohou vést k efektivnějšímu využití zdrojů a lepší optimalizaci kódu během kompilace.

Match Výrazy

PHP 8 představuje match výrazy, které poskytují výkonnější a přehlednější alternativu k switch výrazům. Match výrazy umožňují přímo vracet hodnoty a podporují přísnější porovnávání, což může přispět k optimalizaci výkonu a zjednodušení kódu.

Chyby při kompilaci

Další významnou změnou v PHP 8 je přechod z většiny varování a upozornění na chyby při kompilaci. Tento přístup pomáhá identifikovat problémy v kódu dříve a předchází běhovým chybám, což může vést k lepšímu výkonu a stabilitě aplikací.

Nové funkce v syntaxi

PHP 8 zavádí několik nových syntaktických funkcí, jako jsou atributy, benátská lambda a pojmenované argumenty. Tyto funkce zlepšují čitelnost a údržbu kódu a zároveň umožňují efektivnější psaní a provádění skriptů.

Asynchronní programování

I když PHP 8 nepřináší přímou podporu pro asynchronní programování, zlepšení výkonu a nové funkce umožňují lepší integraci s asynchronními knihovnami a frameworky, jako je ReactPHP nebo Swoole. Tyto knihovny umožňují efektivnější zpracování I/O operací a zvyšují celkový výkon aplikací.

 

PHP 8 představuje významný krok vpřed v oblasti výkonu a efektivity. Nové funkce, jako je JIT kompilace, vylepšený OPcache, match výrazy a lepší typování, přinášejí zásadní zlepšení rychlosti a stability aplikací. Tyto změny posouvají PHP na vyšší úroveň a činí z něj ještě atraktivnější volbu pro moderní webové vývojáře.