Košík je prázdný

PHP 8 a Symfony jsou klíčovými technologiemi v moderním vývoji webových aplikací. PHP 8, vydaná v listopadu 2020, přináší mnoho nových funkcí a vylepšení výkonu, zatímco Symfony je robustní PHP framework, který usnadňuje vývoj škálovatelných a udržovatelných aplikací.

Novinky v PHP 8

PHP 8 přináší několik významných vylepšení:

Just-In-Time (JIT) kompilace

JIT kompilace je jednou z nejvýznamnějších novinek v PHP 8. Tato technologie zlepšuje výkon tím, že kompiluje částečně nebo úplně kód za běhu, což může vést k rychlejšímu provádění skriptů, zejména těch s výpočetně náročnými úlohami.

Vylepšený typový systém

PHP 8 zavádí nové typy jako například union types, které umožňují deklarovat proměnné, jež mohou mít více typů. Syntaxe pro union types je poměrně jednoduchá:

function foo(int|float $number): int|float {
    return $number * 2;
}

Atributy (annotations)

Atributy v PHP 8 nahrazují tradiční anotace používané v docblocích. Jsou definovány pomocí speciální syntaxe a umožňují přidávat metadata přímo do kódu:

#[Route('/api', methods: ['GET'])]
public function apiEndpoint() {
    // ...
}

Match výraz

Match výraz je nová struktura, která poskytuje lepší alternativu k přepínačům (switch statements). Nabízí čistší syntaxi a výraznější výstup:

$result = match($status) {
    'active' => 'User is active',
    'inactive' => 'User is inactive',
    default => 'Unknown status',
};

 

Změny v Symfony 5 a 6

Symfony, jeden z nejpopulárnějších PHP frameworků, neustále evoluuje a přizpůsobuje se novinkám v PHP. Verze Symfony 5 a připravovaná Symfony 6 přináší několik důležitých aktualizací:

Symfony Flex

Symfony Flex je nový balíčkovací nástroj, který zjednodušuje instalaci a konfiguraci balíčků. Automatizuje mnoho úkolů, které dříve vyžadovaly manuální zásah.

API Platform

Symfony nabízí robustní podporu pro vývoj API prostřednictvím API Platform. Tento nástroj umožňuje snadné vytváření moderních REST a GraphQL API s vestavěnou podporou pro OpenAPI a Swagger.

Symfony Encore

Symfony Encore je nástroj pro správu front-endových buildů, který integruje Webpack. Usnadňuje práci s assety, jako jsou CSS a JavaScript, a zajišťuje jejich optimální výkon.

Symfony 6 a PHP 8

Symfony 6 bude plně kompatibilní s PHP 8 a využije všechny jeho nové funkce. To zahrnuje podporu pro JIT kompilaci, vylepšený typový systém a nové syntaktické prvky. Díky tomu bude vývoj v Symfony ještě efektivnější a výkonnější.

 

PHP 8 a Symfony představují moderní kombinaci technologií pro vývoj webových aplikací. Nové funkce PHP 8, jako je JIT kompilace, union types, atributy a match výraz, výrazně zlepšují výkon a čitelnost kódu. Symfony, s jeho neustálými aktualizacemi a nástroji jako Symfony Flex, API Platform a Symfony Encore, poskytuje robustní a efektivní framework pro vývoj škálovatelných a udržovatelných aplikací. Spojení těchto dvou technologií vytváří silný základ pro vývoj moderních webových aplikací, které jsou rychlé, bezpečné a snadno udržovatelné.