Košík je prázdný

PHP 8 přináší do světa webového vývoje řadu významných změn a vylepšení. Tato verze, která byla oficiálně vydána 26. listopadu 2020, obsahuje nové funkce, zlepšení výkonu a několik zásadních změn, které ovlivní, jak vývojáři pracují s tímto populárním skriptovacím jazykem. Tento článek se zaměřuje na nejdůležitější novinky, které PHP 8 přináší.

JIT (Just-In-Time) Kompilace

JIT kompilace je jednou z nejvýznamnějších novinek v PHP 8. JIT zvyšuje výkon tím, že umožňuje PHP kódu být přímo kompilován do strojového kódu namísto toho, aby byl interpretován. To může výrazně zrychlit výkon aplikací, zejména těch, které jsou výpočetně náročné.

Nové Funkce Jazyka

Match Výraz

Match je nová kontrolní struktura, která je jednodušší a výraznější alternativou k přepínači (switch). Na rozdíl od switch, match vrací hodnotu a nevyžaduje break příkazy.

$odpověď = match($status) {
  200, 300 => 'Vše v pořádku',
  400 => 'Chybný požadavek',
  500 => 'Chyba serveru',
};

Union Typy

PHP 8 zavádí podporu pro union typy, které umožňují specifikovat, že proměnná může být více než jeden typ.

function foo(int|float $num): int|float {
  return $num * 2;
}

Nullsafe Operátor

Nullsafe operátor umožňuje bezpečně přistupovat k vlastnostem nebo metodám objektů, které mohou být null. Tím se eliminuje potřeba psát opakované kontroly null hodnot.

$country = $user->getAddress()?->country;

Konstruktor Property Promotion

Tato funkce zjednodušuje syntaxi konstruktorů tím, že umožňuje deklaraci a inicializaci vlastností přímo v parametrech konstruktoru.

class User {
  public function __construct(
    private string $name,
    private int $age
  ) {}
}

Vylepšení Systému Typů

Statické Návratové Typy

PHP 8 umožňuje použití statického typu jako návratového typu metody, což umožňuje lepší podporu pro staticky typované jazyky.

class Base {
  public static function factory(): static {
    return new static();
  }
}

Mixed Typ

PHP 8 zavádí nový typ mixed, který indikuje, že proměnná může být jakéhokoli typu.

function handleRequest(mixed $request): void {
  // zpracování požadavku
}

Vylepšení Chybových Hlásení

PHP 8 přináší výrazně lepší chybová hlášení. Syntaxe a typové chyby jsou nyní více srozumitelné a poskytují detailnější informace, které usnadňují ladění.

 

PHP 8 představuje významný krok vpřed pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet výkonné, bezpečné a efektivní webové aplikace. Nové funkce jako JIT kompilace, match výrazy, union typy a další vylepšení přináší nejen zvýšení výkonu, ale také zjednodušení a zefektivnění kódu. Přijetí těchto novinek může vývojářům ušetřit čas a umožnit jim psát lepší kód.