Košík je prázdný

PHP 8 je nejnovější verze populárního skriptovacího jazyka, který přináší několik zásadních vylepšení a nových funkcí. Tato verze byla vydána 26. listopadu 2020 a obsahuje mnoho změn, které mají zlepšit výkon, bezpečnost a udržovatelnost kódu.

Klíčové novinky v PHP 8

 1. JIT (Just-In-Time) kompilace

  • JIT kompilace je jedním z nejvýznamnějších vylepšení v PHP 8. JIT umožňuje dynamickou kompilaci kódu do nativního strojového kódu, což může výrazně zvýšit výkon aplikací, zejména těch, které provádějí náročné výpočty.
 2. Zápis typu Union Types

  • PHP 8 přináší podporu pro union types, což umožňuje specifikovat více typů pro jednu proměnnou. To zvyšuje flexibilitu a robustnost typového systému.
   function foo(int|float $number) {
     // funkce může přijmout buď celé číslo nebo desetinné číslo
   }
   ​
 3. Výjimky při chybách při přístupu k proměnným

  • Nově PHP 8 vyvolá výjimku při pokusu o přístup k neexistující proměnné, což zvyšuje bezpečnost kódu.
 4. Match výrazy

  • Match výrazy jsou vylepšením nad stávajícími switch výrazy, které umožňují jednodušší a přehlednější zápis podmínek.
   $result = match($input) {
     1, 2 => "Jedna nebo dvě",
     3 => "Tři",
     default => "Něco jiného",
   };
   ​

Laravel a PHP 8

Laravel je jeden z nejoblíbenějších PHP frameworků, který pravidelně aktualizuje své jádro, aby využíval nové funkce a vylepšení PHP. Přechod na PHP 8 přináší několik konkrétních výhod a vylepšení pro aplikace vyvíjené v Laravelu.

Kompatibilita Laravelu s PHP 8

 • Laravel 8 plně podporuje PHP 8, což znamená, že vývojáři mohou využívat všechny nové funkce a vylepšení, které PHP 8 nabízí.
 • Některé balíčky třetích stran mohou vyžadovat aktualizaci, aby byly kompatibilní s PHP 8. Vývojáři by měli zkontrolovat závislosti svých projektů a aktualizovat je podle potřeby.

Vylepšení výkonu

 • Díky JIT kompilaci může Laravel běžet rychleji na PHP 8, což je zvláště užitečné pro náročné aplikace nebo aplikace s vysokou zátěží.
 • Vylepšený typový systém a lepší zpracování chyb přispívají k čistějšímu a bezpečnějšímu kódu, což může vést ke snazšímu ladění a údržbě aplikací.

Nové funkce využitelné v Laravelu

 • Union Types: Vývojáři mohou definovat flexibilnější metody a funkce v rámci svých Laravel aplikací.

  public function setAge(int|float $age) {
    $this->age = $age;
  }
  
 • Match výrazy: Zjednodušení podmíněného logiky v kontrolerech a službách.

  $status = match($order->status) {
    'pending' => 'Čeká na zpracování',
    'completed' => 'Dokončeno',
    'failed' => 'Selhalo',
    default => 'Neznámý status',
  };
  

PHP 8 představuje významný krok vpřed pro vývojáře PHP, přináší nové funkce a vylepšení, které mohou výrazně zlepšit výkon a kvalitu kódu. Laravel, jako jeden z předních PHP frameworků, je plně připraven využít těchto novinek a nabídnout vývojářům nástroje pro efektivnější a robustnější vývoj webových aplikací. Vývojáři by měli zvážit přechod na PHP 8, aby mohli plně využít jeho potenciál a zlepšit své aplikace.