Košík je prázdný

Union Types představují jednu z nejvýznamnějších novinek v PHP 8. Tato funkce umožňuje definovat parametry a návratové typy funkcí, metod a vlastností jako kombinaci různých typů. To znamená, že místo jednoho konkrétního typu můžeme specifikovat více typů, které jsou platné. Tento článek prozkoumá, jak Union Types fungují a jak mohou přispět k vylepšení typové bezpečnosti a čitelnosti kódu v PHP.

Co jsou Union Types?

Union Types umožňují kombinovat dva nebo více typů do jednoho. Například, místo použití pouze typu string můžeme definovat, že parametr může být buď string nebo null. Syntaxe pro definici Union Types je podobná syntaxi pro definici běžného typu, pouze se používá vertikální čára (|) pro oddělení jednotlivých typů.

function greet(string|null $name): void {
  if ($name !== null) {
    echo "Hello, $name!";
  } else {
    echo "Hello, guest!";
  }
}

 

V tomto příkladu může parametr $name být buď string nebo null.

Výhody Union Types

 • Větší flexibilita: Union Types umožňují větší flexibilitu při definici typů parametrů a návratových hodnot.
 • Zlepšená čitelnost kódu: Díky možnosti specifikovat více typů pro parametry a návratové hodnoty je kód čitelnější a explicitnější.
 • Zvýšená typová bezpečnost: Union Types přispívají k lepší kontrole typů během vývoje, což může snížit riziko chyb spojených s typy.

Použití Union Types v Praxi

Union Types mohou být užitečné ve mnoha situacích. Například při práci s databází, kde některé hodnoty mohou být string, int nebo null. Díky Union Types můžeme lépe popsat povahu dat a zabránit nežádoucím chybám.

class User {
  private string $name;
  private int|string $age;

  public function __construct(string $name, int|string $age) {
    $this->name = $name;
    $this->age = $age;
  }

  public function getInfo(): string {
    return "Name: $this->name, Age: $this->age";
  }
}

$user1 = new User("John", 30);
$user2 = new User("Jane", "25");
$user3 = new User("Bob", null);

V tomto příkladu je parametr $age definován jako int|string, což umožňuje přijímat hodnoty jak int, tak string.

 

Union Types jsou silným nástrojem pro zlepšení typové bezpečnosti a čitelnosti kódu v PHP 8. Tato nová funkce poskytuje vývojářům větší flexibilitu při definici typů parametrů a návratových hodnot a přispívá k vytváření robustnějších aplikací. Je důležité správně porozumět syntaxi a použití Union Types, aby bylo dosaženo maximálních výhod této funkce.