Košík je prázdný

Webové penetrační testy, známé také jako penetrační testování, jsou klíčovou součástí bezpečnostního hodnocení webových aplikací. Cílem těchto testů je identifikovat bezpečnostní slabiny v systému před tím, než je zneužijí neoprávnění uživatelé nebo hackerské skupiny. V tomto článku se zaměříme na to, jak se webové penetrační testy provádějí a jaké normy a standardy se při nich obvykle dodržují.

Co je Webový Penetrační Test?

Webový penetrační test je systematický proces, při kterém bezpečnostní experti simuluji útoky na webovou aplikaci za účelem odhalení potenciálních bezpečnostních chyb. Testy mohou být prováděny ručně nebo s využitím automatizovaných nástrojů a obvykle zahrnují různé typy útoků, jako je SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), a další.

Standardy Penetračního Testování

1. OWASP

Open Web Application Security Project (OWASP) je mezinárodní nezisková organizace zaměřující se na zlepšení bezpečnosti softwaru. Jejich OWASP Testing Guide poskytuje komplexní přehled o tom, jak provádět bezpečnostní testy webu.

2. ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodní norma pro systémy managementu informační bezpečnosti (ISMS). Tato norma neposkytuje přímo směrnice pro penetrační testování, ale vyžaduje, aby organizace pravidelně hodnotily svá bezpečnostní rizika, což může zahrnovat i penetrační testy.

3. PTES

Penetration Testing Execution Standard (PTES) je další standard, který poskytuje detailní směrnice pro provádění penetračních testů. PTES pokrývá vše od předběžné komunikace s klientem až po reportování a odstraňování nalezených slabostí.

Proces Penetračního Testování

  1. Plánování a Reconnaissance: Identifikace cílů testu a shromažďování předběžných informací.

  2. Skenování: Použití nástrojů pro zjištění otevřených portů a služeb.

  3. Získání Přístupu: Provádění útoků pro získání neoprávněného přístupu.

  4. Udržení přístupu: Testování, zda je možné udržet přístup dlouhodobě.

  5. Analýza a Reporting: Zhodnocení zjištěných slabostí a doporučení k jejich odstranění.

 

Webové penetrační testy jsou nepostradatelnou součástí udržování bezpečnosti webových aplikací. Dodržování mezinárodních norem a standardů zajišťuje, že testování je prováděno systematicky a efektivně. Pravidelné provádění těchto testů pomáhá chránit citlivé informace a zvyšuje celkovou odolnost aplikací vůči kybernetickým útokům.