Košík je prázdný

Lift'n'Shift, neboli "přenést a spustit", je strategie přesunutí aplikací, systémů nebo operací z jednoho prostředí do jiného bez významného přepracování. Často se používá při migraci aplikací do cloudu. V tomto článku se podíváme na to, co přesně Lift'n'Shift znamená, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, a v jakých situacích je vhodné jej použít.

Co je to Lift'n'Shift?

Lift'n'Shift je proces, při kterém se stávající aplikace nebo systémy "přenášejí" (lift) z jejich původního prostředí, typicky z on-premise infrastruktury, a "spouštějí" (shift) v novém prostředí, často v cloudu. Tento přístup nevyžaduje významnou změnu nebo rearchitekturu aplikací.

Výhody Lift'n'Shift

  1. Rychlost a jednoduchost: Lift'n'Shift umožňuje rychlou migraci s minimálními změnami, což je méně časově náročné než kompletní přepracování aplikací.

  2. Snížení předběžných nákladů: Tím, že se vyhne komplexnímu přepracování, může tento přístup snížit předběžné náklady spojené s migrací do cloudu.

  3. Zachování známého prostředí: Pro týmy, které jsou již obeznámeny s aplikacemi, znamená Lift'n'Shift menší učící křivku, protože aplikace zůstává většinou nezměněná.

Nevýhody Lift'n'Shift

  1. Neefektivní využití cloudových zdrojů: Aplikace přenesené metodou Lift'n'Shift často nevyužívají plný potenciál cloudových služeb, jako jsou škálovatelnost nebo optimalizace nákladů.

  2. Omezená flexibilita a inovace: Tento přístup může bránit inovacím, protože starší aplikace nemusí být kompatibilní s novými cloudovými technologiemi nebo praktikami.

  3. Potenciální problémy s výkonem a bezpečností: Bez přizpůsobení pro cloudové prostředí mohou aplikace čelit problémům s výkonem a bezpečností.

Kdy je vhodné použít Lift'n'Shift?

Lift'n'Shift je vhodný v situacích, kdy je potřeba rychle přesunout aplikace do cloudu, například z důvodů okamžité potřeby zlepšení disater recovery schopností nebo při expiraci smlouvy s datovým centrem. Je také užitečný, pokud nejsou k dispozici zdroje nebo dovednosti potřebné pro kompletní rearchitekturu aplikací.

 

Lift'n'Shift je efektivní strategie pro rychlou migraci do cloudu, ale je důležité si uvědomit jeho omezení. Firmy by měly pečlivě zvážit své dlouhodobé cíle a potřeby před rozhodnutím, zda je tento přístup vhodný pro jejich konkrétní situaci. V některých případech může být vhodnější investovat do rearchitektury aplikací pro plné využití výhod cloudu.