Košík je prázdný

Pokud nemůžete použít Composer pro instalaci PHPMailer, můžete stále využít tento populární nástroj pro odesílání e-mailů v PHP prostřednictvím SMTP. V tomto návodu se dozvíte, jak PHPMailer nastavit a používat bez Composeru.

 

Krok 1: Stažení PHPMailer

 1. Přejděte na oficiální stránku PHPMailer na GitHubu: PHPMailer GitHub.

 2. Stáhněte si nejnovější verzi PHPMailer kliknutím na "Clone or download" a zvolte "Download ZIP".

 3. Rozbalte stažený soubor do adresáře vašeho projektu.

 

Krok 2: Konfigurace PHPMailer pro Použití SMTP

Po stažení a rozbalení PHPMaileru můžete začít s konfigurací pro odesílání e-mailů pomocí SMTP. Následuje příklad, jak by mohl vypadat váš PHP skript:

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'path/to/PHPMailer/src/Exception.php';
require 'path/to/PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'path/to/PHPMailer/src/SMTP.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server settings
  $mail->isSMTP();                      // Send using SMTP
  $mail->Host    = 'smtp.example.com';           // Set the SMTP server to send through
  $mail->SMTPAuth  = true;                  // Enable SMTP authentication
  $mail->Username  = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.';        // SMTP username
  $mail->Password  = 'your_password';            // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;     // Enable TLS encryption
  $mail->Port    = 587;                  // TCP port to connect to

  //Recipients
  $mail->setFrom(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.', 'Mailer');
  $mail->addAddress(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.', 'Joe User');   // Add a recipient

  // Content
  $mail->isHTML(true);                    // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

 

Krok 3: Bezpečnostní Úvahy

I při ruční instalaci PHPMaileru je důležité dodržovat bezpečnostní standardy:

 1. Používejte bezpečné připojení: Nezapomeňte použít šifrování (TLS nebo SSL) pro zabezpečení vašich e-mailových transakcí.

 2. Bezpečně uchovávejte přihlašovací údaje: Citlivé údaje, jako jsou hesla a uživatelská jména, by měly být uchovávány mimo zdrojový kód.

 3. Ošetřete chyby a výjimky: Správné ošetření chyb vám pomůže lépe zvládat potenciální problémy spojené s odesíláním e-mailů.

 

Krok 4: Testování

Před nasazením do produkce je důležité provést důkladné testování. Ujistěte se, že vaše e-maily jsou správně doručovány.

 

PHPMailer je flexibilní a mocný nástroj pro odesílání e-mailů v PHP. I když nemůžete využít Composer, ruční instalace a nastavení PHPMaileru pro práci se SMTP je přímočaré a efektivní. Tento přístup vám umožní využít všechny výhody PHPMaileru pro vaše projekty.