Košík je prázdný

Než provedete jakékoli změny, je důležité zálohovat váš stávající soubor .htaccess. Tento krok zajišťuje, že můžete snadno obnovit původní stav, pokud dojde k nějakému problému. Soubor .htaccess najdete v kořenovém adresáři vaší instalace Joomla. Pro přístup a editaci tohoto souboru můžete použít FTP klienta nebo správce souborů ve vašem hostingovém panelu.

 

Vyhledejte v souboru .htaccess části, které se týkají komprese GZIP a zakomentujte je.

## GZIP
## These directives are only enabled if the Apache mod_headers module is enabled.
## This section will check if a .gz file exists and if so will stream it
##     directly or fallback to gzip any asset on the fly
## If your site starts to look strange after enabling this file, and you see
##     ERR_CONTENT_DECODING_FAILED in your browser console network tab,
##     then your server is already gzipping CSS and js files and you don't need this
##     block enabled in your .htaccess
<IfModule mod_headers.c>
	# Serve gzip compressed CSS files if they exist
	# and the client accepts gzip.
	RewriteCond "%{HTTP:Accept-encoding}" "gzip"
	RewriteCond "%{REQUEST_FILENAME}\.gz" -s
	RewriteRule "^(.*)\.css" "$1\.css\.gz" [QSA]

	# Serve gzip compressed JS files if they exist
	# and the client accepts gzip.
	RewriteCond "%{HTTP:Accept-encoding}" "gzip"
	RewriteCond "%{REQUEST_FILENAME}\.gz" -s
	RewriteRule "^(.*)\.js" "$1\.js\.gz" [QSA]

	# Serve correct content types, and prevent mod_deflate double gzip.
	RewriteRule "\.css\.gz$" "-" [T=text/css,E=no-gzip:1]
	RewriteRule "\.js\.gz$" "-" [T=text/javascript,E=no-gzip:1]

	<FilesMatch "(\.js\.gz|\.css\.gz)$">
		# Serve correct encoding type.
		Header set Content-Encoding gzip

		# Force proxies to cache gzipped &
		# non-gzipped css/js files separately.
		Header append Vary Accept-Encoding
	</FilesMatch>
</IfModule>

Pro zakomentování příslušných řádků přidejte na začátek každého řádku znak #. To zneaktivní dané direktivy bez jejich trvalého odstranění, což umožňuje snadné obnovení v budoucnu, pokud je to potřeba. Po zakomentování uložte soubor .htaccess a nahrajte jej zpět na server, pokud jste prováděli změny mimo přímý přístup na server.

Po uložení změn otestujte svou webovou stránku, abyste ověřili, že chyba "Chyba znakové sady obsahu" byla odstraněna. To můžete provést návštěvou stránky, která předtím zobrazovala chybu, a kontrolou, zda se stránka nyní zobrazuje správně.

Pokud po provedení těchto kroků stále vidíte chybu, může být problém hlubší a měli byste zvážit konzultaci s technickou podporou vašeho webhostingu nebo s odborníkem na Joomla, který vám může nabídnout další pomoc.