Košík je prázdný

V současné době, kdy je kybernetická bezpečnost na prvním místě, se stává autentizace emailů pomocí standardů DKIM, SPF a DMARC klíčovou pro zajištění důvěryhodnosti a bezpečnosti emailové komunikace. Tyto technologie jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před spamem, phishingovými útoky a paděláním identity (spoofing). Avšak, jejich implementace může někdy vést k nechtěným vedlejším efektům, jako je blokování nebo problémy s přeposíláním emailů na platformy jako Gmail. Pojďme se podívat na to, jak DKIM, SPF a DMARC fungují a proč mohou ovlivňovat přeposílání emailů.

Co jsou DKIM, SPF a DMARC?

  • DKIM (DomainKeys Identified Mail) je metoda, která umožňuje příjemci ověřit, že email nebyl během přenosu po internetu změněn, což se provádí pomocí digitálního podpisu připojeného k emailu.
  • SPF (Sender Policy Framework) slouží k ověření, že odesílatel emailu má oprávnění posílat poštu jménem domény uvedené v adrese odesílatele.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) kombinuje SPF a DKIM a umožňuje majitelům domén definovat politiku, která určuje, jak mají příjemci zacházet s emaily, jež neprojdou autentizací.

Proč DKIM, SPF a DMARC blokují přeposílání emailů na Gmail?

Když server přeposílá email na jinou adresu (například z pracovního emailu na Gmail), může dojít k situaci, kdy původní emailová zpráva nesplňuje požadavky SPF nebo DKIM. To je způsobeno změnou cesty emailu, která může narušit platnost digitálního podpisu DKIM nebo ověření SPF, jelikož přeposílající server není v seznamu autorizovaných odesílatelů pro danou doménu.

Gmail a další poskytovatelé emailových služeb používají DKIM, SPF a DMARC k ověření pravosti a integrity příchozích emailů. Pokud přeposlaný email nesplňuje tyto autentizační kontroly, může být označen jako podezřelý, spam nebo může být dokonce odmítnut. Toto je způsobeno snahou o minimalizaci rizika kybernetických útoků a zajištění, že uživatelé obdrží pouze ověřenou a bezpečnou komunikaci.

Jak řešit problémy s přeposíláním?

  • Použití služeb přeposílání, které respektují DKIM a SPF: Některé služby přeposílání emailů jsou navrženy tak, aby zachovávaly integritu DKIM a platnost SPF i po přeposlání.
  • Nastavení DMARC politiky na relaxnější: To může pomoci v případě, že se emaily neztratí úplně, ale jsou označeny jako spam.
  • Manuální konfigurace emailových pravidel: Někdy může pomoci nastavit pravidla na emailovém serveru nebo klientovi, která lépe zpracovávají přeposílané emaily.

 

DKIM, SPF a DMARC jsou důležité nástroje pro zajištění bezpečnosti emailové komunikace, ale mohou komplikovat přeposílání emailů na platformy jako Gmail. Je důležité porozumět, jak tyto technologie fungují a jaké mohou mít dopady na běžnou emailovou komunikaci, aby bylo možné efektivně řešit případné problémy s přeposíláním emailů.