Košík je prázdný

Při navrhování a správě sítí je důležité mít přehled o množství dostupných IP adres v jednotlivých prefixech sítí. Toto číslo je klíčové pro správné plánování adresního prostoru a zajištění dostatečného množství adres pro připojení zařízení v síti. V tomto článku se podíváme na různé prefixy sítí a kolik IP adres je v každém z nich dostupných.

  1. /32 - Jedná se o tzv. host prefix, který zahrnuje jednu konkrétní IP adresu. Tento prefix se používá pro přidělení jednotlivým zařízením v síti.

  2. /31 - Prefix /31 obsahuje dvě IP adresy. Je využíván pro připojení dvou zařízení, například v případě point-to-point spojení.

  3. /30 - Prefix /30 obsahuje čtyři IP adresy. Používá se také pro point-to-point spojení, ale umožňuje rozdělit dvě IP adresy pro hosty na každé straně.

  4. /29 - Prefix /29 obsahuje osm IP adres. Tento prefix se často používá pro malé sítě nebo pro potřeby malých podniků.

  5. /28 - Prefix /28 obsahuje 16 IP adres. Využívá se pro malé sítě nebo v případech, kdy je potřeba připojit více zařízení.

  6. /27 - Prefix /27 obsahuje 32 IP adres. Je běžně používán pro malé a střední sítě.

  7. /26 - Prefix /26 obsahuje 64 IP adres. Používá se pro střední sítě nebo v případech, kdy je potřeba připojit větší počet zařízení.

  8. /24 - Prefix /24 obsahuje 256 IP adres. Tento prefix je často používán pro malé a střední sítě nebo pro domácí sítě.

  9. /16 - Prefix /16 obsahuje 65 536 IP adres. Používá se pro větší sítě nebo organizace.

  10. /8 - Prefix /8 obsahuje 16 777 216 IP adres. Jedná se o velmi velký adresní prostor, který je obvykle přidělován velkým organizacím nebo poskytovatelům internetových služeb.

Je třeba poznamenat, že v rámci každého prefixu sítě je několik adres rezervováno pro různé účely, například pro broadcastovou adresu nebo adresu směrovače. Počet dostupných adres se tak může mírně lišit v závislosti na konkrétní konfiguraci sítě.

Správné plánování adresního prostoru je klíčové pro efektivní správu sítě a připojení zařízení. Zohlednění počtu dostupných IP adres v jednotlivých prefixech sítí pomáhá zajistit dostatečnou kapacitu pro současné a budoucí potřeby sítě.