Košík je prázdný

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je technologie, která umožňuje kombinovat několik fyzických disků do jednoho logického úložiště. To přináší několik výhod, jako je vyšší výkon, vyšší odolnost proti selhání a zálohování dat. Existuje několik různých úrovní RAIDu, z nichž každá má své vlastní vlastnosti a použití.

  1. RAID 0 je známý pro svůj vysoký výkon. Při RAID 0 jsou data rozdělena na bloky a zároveň zapisována na více disků. To znamená, že se čtení a zápis provádí paralelně na všechny disky, což zvyšuje rychlost přenosu dat. Nicméně RAID 0 nezajišťuje redundantnost dat a pokud jeden disk selže, mohou být ztracena všechna data na všech discích.

  2. RAID 1 je založen na principu zrcadlení dat. Při RAID 1 jsou všechna data zapisována na dva nebo více disků, které jsou identické. To zajišťuje, že pokud selže jeden disk, data zůstanou stále dostupná na zbylých discích. RAID 1 poskytuje vysokou úroveň odolnosti proti selhání disku, ale na rozdíl od RAID 0 neposkytuje zvýšený výkon.

  3. RAID 5 je kombinací výkonu a odolnosti. Při RAID 5 jsou data rozdělena na bloky a zároveň paritní bloky jsou distribuovány na všechny disky v pole. Paritní bloky obsahují informace, které umožňují obnovu dat v případě selhání jednoho disku. RAID 5 poskytuje vyšší výkon než RAID 1 a zároveň zajišťuje odolnost proti selhání jednoho disku.

  4. RAID 6 je rozšířením RAID 5 a zajišťuje vyšší úroveň odolnosti proti selhání disku. Při RAID 6 jsou použity dva paritní bloky, což umožňuje obnovu dat i v případě selhání dvou disků. RAID 6 je vhodný pro situace, kdy je požadována maximální odolnost a zálohování dat.

  5. RAID 10 je kombinací RAID 1 a RAID 0. Při RAID 10 jsou disky rozděleny do dvou skupin a data jsou zrcadlena uvnitř každé skupiny. Následně jsou tyto zrcadlené skupiny spojeny pomocí RAID 0. RAID 10 poskytuje vysoký výkon a odolnost proti selhání více disků. Nicméně vyžaduje větší počet disků než ostatní úrovně RAIDu.

Každý druh RAIDu má své vlastnosti a vhodnost pro různé scénáře a požadavky. Při výběru správné úrovně RAIDu je důležité zvážit faktory jako výkon, odolnost, kapacitu a náklady. Správná konfigurace RAID pole zajistí bezpečnost a spolehlivost vašich dat, ať už jde o osobní soubory, firemní informace nebo databáze.