Košík je prázdný

PHP je dnes jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků na webu, který stojí za vytvořením dynamických a interaktivních stránek. Jeho vývoj a popularita představují zajímavou historii, která začíná v devadesátých letech.

PHP (Hypertext Preprocessor) vzniklo v roce 1994 jako osobní projekt Rasmuse Lerdorfa. Původně mělo sloužit k tvorbě a správě jeho osobních webových stránek. Jednalo se o jednoduchý skriptovací jazyk, který umožňoval provádět jednoduché operace na straně serveru. Tento raný PHP byl pojmenován "Personal Home Page Tools" (nástroje pro osobní Webové stránky).

S rozvojem internetu se PHP začalo šířit mezi ostatní vývojáře a získávat popularitu. V roce 1997 byl PHP přepsán a přejmenován na PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter). Následně v roce 1998 se PHP stal open-source projektem, což znamenalo, že zdrojový kód je volně dostupný a může být upravován a rozšiřován komunitou vývojářů.

S rostoucí popularitou a rostoucím počtem vývojářů přicházely nové verze PHP s vylepšenými funkcemi a možnostmi. V roce 2000 byla vydána verze PHP 4, která přinesla významné změny a zlepšení ve výkonu a stabilitě jazyka. PHP se stalo významným hráčem v oblasti webového vývoje a začalo se ho používat na široké škále projektů.

Dalším důležitým mezníkem v historii PHP bylo vydání verze PHP 5 v roce 2004. Tato verze přinesla objektově orientované programování (OOP) a další významné vylepšení. OOP umožnilo vývojářům psát strukturovaný a modulární kód, což zvyšovalo efektivitu a znovupoužitelnost.

Poslední významnou verzí je PHP 7, které bylo vydáno v roce 2015. PHP 7 přineslo značné zlepšení výkonu a efektivity, což umožnilo rychlejší a efektivnější zpracování webových aplikací.

Dnes je PHP jedním z nejčastěji používaných jazyků pro vývoj webových aplikací. Jeho popularita je založena na snadné použitelnosti, rozsáhlé dokumentaci a velké komunitě vývojářů, která přispívá k jeho neustálému rozvoji.

PHP se vyvinulo z prostého nástroje pro osobní webové stránky do mocného programovacího jazyka, který je používán na tisících webů po celém světě. Historie PHP je příběhem inovace, spolupráce a neustálého vývoje, který umožnil vytvoření výkonného a oblíbeného jazyka pro web.