Košík je prázdný

Fortran (Formula Translation) je programovací jazyk, který byl vyvinut v 50. letech 20. století pro potřeby vědeckého výpočetního prostředí. Je považován za jeden z nejstarších a nejvlivnějších programovacích jazyků v oblasti numerických výpočtů a vědeckého modelování. I přes svou stáří si Fortran stále udržuje své místo a je hojně využíván v oblastech jako astrofyzika, meteorologie, fyzika částic a dalších.

Jednou z hlavních vlastností Fortranu je jeho efektivita a výkon. Fortran byl navržen tak, aby podporoval vědecké výpočty a manipulaci s číselnými daty. Obsahuje mnoho vestavěných matematických funkcí a operátorů, které usnadňují provádění složitých výpočtů. Fortran také poskytuje pokročilé funkce pro práci s poli a vektory, což je důležité při zpracování velkých datových sad.

Další výhodou Fortranu je jeho přenositelnost. Fortran je nezávislý na platformě a operačním systému, což znamená, že programy napsané v Fortranu mohou být spuštěny na různých zařízeních a architekturách. To je velmi důležité v oblastech vědeckého výzkumu, kde je potřeba spouštět a testovat programy na různých superpočítačích a výpočetních klastrů.

Fortran má také silnou podporu pro paralelní programování. Moderní verze Fortranu, jako je Fortran 90 a vyšší, přidaly funkce pro vytváření paralelních algoritmů a využití vícejádrových procesorů. To umožňuje zrychlení výpočtů a efektivnější využití výpočetních zdrojů.

Přestože je Fortran často spojován s vědeckými aplikacemi, může být také použit v dalších oblastech, jako je finanční analýza, inženýrství, analýza dat a mnoho dalších. Fortranový kód je často integrován s jinými programovacími jazyky a technologiemi, aby se vytvořily kompletní systémy a aplikace.

Fortran je stále aktivně vyvíjen a aktualizován. Standard Fortranu je pravidelně aktualizován a přidává nové funkce a vylepšení. Existuje také mnoho knihoven a nástrojů, které rozšiřují možnosti Fortranu a usnadňují vývoj vědeckých aplikací.

Fortran je jazyk s dlouhou historií a důležitým vlivem na vývoj počítačového programování. I přes nástup modernějších jazyků si Fortran stále udržuje svoji pozici jako klíčový nástroj pro vědecké výpočty a numerické simulace. Jeho jednoduchá syntaxe, výkonnost a přenositelnost ho činí nepostradatelným pro mnoho vědců a výzkumníků po celém světě.