Košík je prázdný

FoxPro je databázový programovací jazyk, který byl vyvinut společností Fox Software v roce 1984. Původně se jednalo o procedurální programovací jazyk, který se specializoval na práci s relačními databázemi. Postupem času se FoxPro vyvinul v plnohodnotné vývojové prostředí pro tvorbu desktopových aplikací a databázových systémů.

Jednou z hlavních vlastností FoxPro je jeho schopnost pracovat s relačními databázemi. Poskytuje přístup k datům v tabulkách, umožňuje provádět dotazy a manipulovat s daty pomocí dotazovacího jazyka SQL (Structured Query Language). FoxPro také nabízí možnost vytvářet formuláře, reporty a skripty, které usnadňují práci s daty a umožňují vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní.

Další výhodou FoxPro je jeho integrované vývojové prostředí (IDE), které umožňuje snadný vývoj a ladění aplikací. IDE obsahuje editor kódu, grafický návrhář formulářů a reportů, debugger a další užitečné nástroje. To vývojářům umožňuje efektivněji pracovat a zrychlit proces tvorby aplikací.

FoxPro je také známý svou možností programování událostmi (event-driven programming). To znamená, že aplikace reaguje na události, jako je kliknutí na tlačítko nebo změna hodnoty v poli. Programátor může definovat akce, které mají být provedeny po vzniku určité události, což umožňuje vytvoření interaktivních a dynamických aplikací.

Přestože FoxPro získal popularitu v průběhu let, v roce 2007 společnost Microsoft oznámila ukončení jeho vývoje. Nicméně existuje mnoho stávajících aplikací napsaných v FoxPro, které se stále používají. Kromě toho existuje open-source verze jazyka s názvem "Visual FoxPro" (VFPX), která je vyvíjena komunitou vývojářů.

V současné době existují modernější databázové jazyky a technologie, které nabízejí rozšířené možnosti a výkon. Nicméně FoxPro si stále udržuje své místo mezi programátory a organizacemi, které používají stávající aplikace napsané v tomto jazyce. Mnoho firem provádí migrace svých FoxPro aplikací na modernější platformy, ale to může být časově a finančně náročný proces.

Celkově lze říci, že FoxPro byl významným programovacím jazykem pro vývoj desktopových aplikací a databázových systémů. Poskytoval prostředky pro práci s daty, interaktivní programování a rychlý vývoj aplikací. Ačkoli jeho popularita upadá, stále se najdou organizace, které využívají jeho přednosti pro své potřeby.