Košík je prázdný

Apache Cassandra je open-source distribuovaná databáze navržená pro zpracování velkých objemů dat a poskytující vysokou dostupnost a škálovatelnost. Byla vyvinuta společností Facebook a později se stala součástí Apache Software Foundation. Cassandra je navržena tak, aby byla schopná zpracovávat rozsáhlé datové sady na větších počtech serverů, což jí umožňuje nabízet vysoký výkon a odolnost vůči výpadkům.

Jednou z klíčových vlastností Cassandry je její schopnost distribuovaného ukládání dat. Data jsou rozdělena a replikována na více uzlech v rámci clusteru, což umožňuje dosáhnout vysoce dostupného a odolného systému. Díky této architektuře je Cassandra schopna snadno zvládat zatížení i v případě výpadku jednoho nebo více uzlů. Navíc, přidání nových uzlů do clusteru je relativně snadné a umožňuje systému jednoduše škálovat se s narůstajícími požadavky na datové zpracování.

Dalším významným rysem Cassandry je její schéma bez schématu (schema-less). To znamená, že nemá pevně definované schéma pro uložení dat. To umožňuje flexibilitu při práci s různorodými datovými modely. Cassandře nezáleží na struktuře dat a umožňuje ukládat a indexovat různé typy dat, včetně nestrukturovaných dat, což je pro moderní aplikace s proměnlivými datovými požadavky velmi důležité.

Cassandra také nabízí vysoký výkon a nízkou latenci při čtení a zápisu dat. Díky svému distribuovanému designu a architektuře bez centrálního bodu selhání je Cassandra schopna provádět operace nad velkými objemy dat s minimálními prodlevami. To je obzvláště důležité pro aplikace s vysokým požadavkem na rychlost a odezvu, jako jsou aplikace pro sociální sítě, e-commerce platformy nebo analytické nástroje.

Další výhodou Cassandry je její odolnost vůči výpadkům. Díky replikaci dat a automatickému obnovení v případě selhání uzlu je Cassandra schopna udržet dostupnost i při výpadcích. Tím se zajišťuje, že data jsou stále přístupná a systém je odolný vůči poruchám hardware nebo síťovým problémům.

Apache Cassandra je široce používaná ve světě velkých dat a výkonných distribuovaných systémů. Je oblíbená mezi organizacemi, které se zabývají velkými objemy dat a vysoce dostupnými aplikacemi. Cassandra poskytuje robustní a spolehlivý způsob ukládání a zpracování dat, který umožňuje organizacím využít plný potenciál svých dat a dosáhnout výkonných a škálovatelných systémů.