Košík je prázdný

Při vytváření webových stránek je klíčové mít jasně definovaný a sjednocený vizuální projev. Grafický manuál je dokument, který slouží jako příručka pro dodržování určitých designových pravidel a specifikací, které se týkají vzhledu, barev, typografie a dalších vizuálních prvků na webu. Grafický manuál pomáhá zajistit, že všechny stránky na webu mají jednotný a profesionální vzhled a přispívá k posílení brandu a rozpoznatelnosti značky.

Zde je několik klíčových aspektů, které by měly být zahrnuty do grafického manuálu při vytváření webových stránek:

  1. Logotyp a barevná paleta: Grafický manuál by měl obsahovat přesné specifikace logotypu a doporučenou barevnou paletu. Logotyp by měl být prezentován ve správných rozměrech a umístění na webu. Barevná paleta by měla zahrnovat primární a sekundární barvy, které se používají pro různé prvky na webu. Specifikace barev, včetně jejich kódů, pomáhají zajistit konzistenci a správné použití barev na celém webu.

  2. Typografie: Specifikace typografie je dalším důležitým prvkem v grafickém manuálu. Zahrnuje volbu písma pro nadpisy, odstavce, odkazy a další textové prvky na webu. Grafický manuál by měl obsahovat informace o velikosti písma, zarovnání, řádkování a dalších typografických pravidlech, která se používají pro dosažení jednotného vzhledu.

  3. Vizuální prvky: Kromě logotypu, barev a typografie by grafický manuál měl zahrnovat i další vizuální prvky, jako jsou ikony, tlačítka, rámečky, obrázky atd. Specifikace těchto prvků, včetně jejich velikosti, stylu a umístění, pomáhají zajistit konzistenci a jednotný vzhled na celém webu. Důraz by měl být kladen na použití vhodných vizuálních prvků, které odpovídají brandu a záměru stránek.

  4. Struktura a rozložení: Grafický manuál by měl obsahovat směrnice týkající se struktury a rozložení jednotlivých stránek na webu. Zahrnuje informace o umístění navigace, hlavičky, zápatí a dalších důležitých částí stránky. Správné rozložení a struktura přispívají k přehlednosti a snadnému použití webu.

  5. Fotografie a grafika: Pokud na webu používáte fotografie nebo jinou grafiku, grafický manuál by měl obsahovat pokyny pro jejich použití. Specifikace týkající se velikosti, rozlišení a formátu obrázků pomáhají zajistit optimální zobrazení a rychlé načítání stránek.

Dodržování grafického manuálu při vytváření webových stránek je důležité pro dosažení jednotného a profesionálního vizuálního projevu. Konzistentní použití logotypu, barev, typografie a dalších vizuálních prvků přispívá k rozpoznatelnosti brandu a posiluje důvěru uživatelů. Grafický manuál slouží jako navigační nástroj pro designéry a vývojáře a zajišťuje, že všechny stránky na webu jsou v souladu s firemní identitou a záměrem.