Košík je prázdný

Při vývoji webových stránek je často potřeba integrovat obsah z jiných zdrojů. To může být například video, mapa, widgety sociálních médií nebo dokonce celé webové stránky. Jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro tuto integraci je HTML Iframe.

Co je to HTML Iframe?

Iframe (Inline Frame) je HTML prvek, který umožňuje vkládat obsah z jiného zdroje přímo do webové stránky. Jedná se o ohraničený rámec, který funguje jako okno do jiného dokumentu. Ten může být buď na stejném serveru, nebo na jiném, což umožňuje načítat obsah z různých zdrojů a integrovat ho na jedno místo.

Jak používat HTML Iframe?

Použití HTML Iframe je poměrně jednoduché. Stačí vložit element <iframe> do HTML kódu a specifikovat atributy, které definují zdroj a vlastnosti iframe.

<iframe src="http://www.example.com" width="500" height="300" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

V tomto příkladu je zdrojem iframe Webová stránka na adrese "http://www.example.com". Atributy width a height určují šířku a výšku iframe v pixelech. frameborder="0" zajišťuje, že rámec nebude mít žádný okraj. Atribut allowfullscreen umožňuje, aby obsah v iframe byl zobrazen v režimu celé obrazovky.

Pomocí HTML Iframe můžete také vkládat video z různých platform, jako je YouTube nebo Vimeo. Stačí pouze specifikovat odkaz na video v atributu src:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

HTML Iframe je užitečným nástrojem pro integraci obsahu z jiných zdrojů do webových stránek. Umožňuje vám vložit videa, mapy, widgety a další obsah z různých platforem. Používání iframe je relativně snadné a umožňuje vám zobrazit cizí obsah na vašem webu bez potřeby přímého kopírování a vkládání kódu. Buďte však opatrní při používání iframe a zkontrolujte, že zdroj obsahu je důvěryhodný a bezpečný.