Košík je prázdný

Clickjacking je jeden z nebezpečných útoků na uživatele webových stránek, který využívá podvodného zobrazení obsahu a získává tak kontrolu nad jejich kliknutími. V tomto článku si přiblížíme, co clickjacking je a jak se můžete bránit tomuto typu útoku, abyste zajistili bezpečí svých uživatelů.

Co je clickjacking?

Clickjacking je technika, při které se útočník pokouší přesvědčit uživatele, aby kliknul na určitou část webové stránky nebo odkaz, který je skrytý nebo zakamuflovaný. Tento útok využívá vlastností CSS a HTML, aby překryl nebo skryl obsah stránky, čímž přesvědčí uživatele, že kliká na něco jiného, než si myslí. Útočník tak může získat přístup k citlivým informacím, získat kontrolu nad uživatelským účtem nebo provést nechtěné akce jménem uživatele.

Jak clickjacking funguje?

Clickjacking funguje tak, že útočník vytváří webovou stránku nebo vloží obsah do existující stránky pomocí iframe (vloženého rámu). Tento iframe je pak umístěn přes skutečný obsah stránky tak, aby byl pro uživatele neviditelný. Uživatel je pak přesvědčen, že kliká na viditelný obsah, zatímco ve skutečnosti je klik proveden na skrytý obsah v iframe.

Jak se bránit clickjackingu?

Existuje několik opatření, která můžete přijmout k ochraně svých uživatelů před clickjackingem:

  1. Použití HTTP hlavičky X-Frame-Options: Tato hlavička umožňuje omezit zobrazení vaší stránky v iframe na jiných stránkách. Nastavení hodnoty "DENY" zakáže úplně zobrazení stránky v iframe. Hodnota "SAMEORIGIN" umožňuje zobrazení pouze na stejné doméně. Použití této hlavičky vytváří bariéru proti clickjackingu.

  2. Použití frame-busting kódu: Frame-busting kód je JavaScriptový kód, který zamezí vložení vaší stránky do iframe. Tento kód může detekovat, zda je stránka vložena do iframe, a v takovém případě přesměruje uživatele na jinou stránku nebo ji zavře.

  3. Zkontrolujte původ a důvěryhodnost obsahu: Před vložením obsahu z jiného zdroje do své stránky pečlivě zkontrolujte jeho původ a důvěryhodnost. Než povolíte vložení cizího obsahu, ujistěte se, že je bezpečný a nepředstavuje riziko pro vaše uživatele.

  4. Použití bezpečného prohlížeče: Důležitým opatřením je používání aktuálních verzí bezpečných prohlížečů, které obsahují ochranné mechanismy proti clickjackingu. Tyto mechanismy mohou automaticky detekovat a blokovat útoky clickjacking.

Clickjacking je zrádný útok, který zneužívá důvěry uživatelů ve Webové stránky. Je důležité být obezřetný a chránit své uživatele před tímto druhem útoku. Použití HTTP hlavičky X-Frame-Options, frame-busting kódu a zkontrolování původu obsahu jsou účinnými způsoby, jak minimalizovat riziko clickjackingu. Mějte na paměti bezpečnostní aspekty při vývoji webových stránek a zajistěte, aby vaši uživatelé byli chráněni před nechtěným klikáním a zneužíváním jejich účtů.