Košík je prázdný

V dnešní globalizované a propojené digitální době se stále více společností zaměřuje na poskytování nepřetržitého zákaznického servisu. Follow-the-Sun (FTS) support je jedním z konceptů, který umožňuje poskytovat podporu zákazníkům po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jak funguje a jaké jsou jeho výhody?

FTS support je založen na principu přesunu pracovní doby a odpovědnosti mezi týmy v různých časových pásech. Místo toho, aby jediný tým byl zodpovědný za poskytování podpory po celou dobu, jsou vytvořeny týmy v různých časových zónách po celém světě. Když v jedné oblasti končí pracovní doba, přebírá zodpovědnost a pracovní směny tým v jiné oblasti.

Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost poskytovat rychlou a nepřetržitou podporu bez ohledu na časové pásmo, ve kterém se zákazník nachází. To je zvláště důležité pro společnosti s mezinárodními zákazníky, které působí na různých kontinentech. Když jeden tým končí svou pracovní dobu, další tým na opačné straně světa přebírá odpovědnost, což zajišťuje pokrytí po celou dobu.

Další výhodou FTS supportu je zvýšená efektivita a produktivita týmů. Díky různým časovým pásmům je možné využít plnou kapacitu týmů a maximalizovat jejich výkonnost. Navíc, předávání informací a znalostí mezi týmy z různých oblastí přispívá k obohacení a rozvoji celého týmu.

FTS support využívá moderní technologie a komunikační nástroje, které umožňují efektivní komunikaci a koordinaci mezi týmy. Online chat, videohovory, sdílení obrazovky a centrální databáze znalostí jsou nezbytné pro úspěšné fungování tohoto modelu.

Při implementaci FTS supportu je důležité pečlivě plánovat a koordinovat časové pásmo a předávání odpovědnosti mezi týmy. Komunikace a transparentnost jsou klíčové pro udržení efektivity a dosažení kvalitního zákaznického servisu.

Follow-the-Sun support se stává stále populárnějším způsobem poskytování nepřetržité podpory zákazníkům. Díky tomuto modelu společnosti mohou zlepšit svou službu, získat konkurenční výhodu a posílit vztahy se zákazníky po celém světě.

Závěrem lze říci, že Follow-the-Sun support je inovativním přístupem k poskytování 24/7 podpory. Využití různých časových pásem a týmů po celém světě umožňuje společnostem efektivněji a rychleji reagovat na potřeby zákazníků bez ohledu na jejich geografickou polohu.