Košík je prázdný

Pro zarovnání objektu na střed horizontálně pomocí CSS můžete použít vlastnost margin s hodnotou "0 auto". Tato technika funguje pro blokové prvky s definovanou šířkou. Zde je příklad CSS kódu:

.container {
  width: 500px; /* Určete šířku kontejneru, který chcete vycentrovat */
  margin: 0 auto; /* Zarovná objekt na střed horizontálně */
}

V tomto příkladu je kontejneru přiřazena pevná šířka (např. 500px). Vlastnost margin s hodnotou 0 auto pak zarovná objekt na střed horizontálně tím, že automaticky rozdělí volné místo na levé a pravé straně prvku.

Tuto techniku lze použít na jednoduché blokové prvky, jako jsou obrázky, textové bloky nebo divy. Pokud chcete zarovnat objekt na střed vertikálně, je potřeba použít jinou techniku, například flexbox nebo absolutní pozicování.