Košík je prázdný

Při provozování webového serveru je důležité správně nastavit oprávnění a vlastnictví souborů, aby byla zajištěna bezpečnost, stabilita a správné fungování vaší webové aplikace. Dva klíčové nástroje pro správu oprávnění a vlastnictví souborů na Linuxovém webovém serveru jsou "chmod" a "chown". V tomto článku si přiblížíme, co jsou to "chmod" a "chown", jak fungují a jak je správně používat.

Co je to "chmod"?

"Chmod" je zkratka pro "change mode" a slouží k nastavování oprávnění na souborech a adresářích. Oprávnění jsou tři skupiny práv: pro vlastníka souboru, pro skupinu uživatelů a pro ostatní uživatele. Každá skupina má tři možné práva: čtení (r), zápis (w) a spuštění (x). "Chmod" umožňuje měnit tyto práva a tím ovlivňovat, kdo může soubory číst, upravovat nebo spouštět.

Jak funguje "chmod"?

Syntaxe "chmod" je následující:

bash:
chmod oprávnění soubor

Oprávnění se obvykle zapisují v oktalovém tvaru, který reprezentuje kombinaci práv jednotlivých skupin. Například:
    4 pro čtení (r)
    2 pro zápis (w)
    1 pro spuštění (x)

Kombinací těchto čísel získáte potřebné oprávnění. Například:

    7 pro čtení, zápis a spuštění (rwx)
    6 pro čtení a zápis (rw-)
    5 pro čtení a spuštění (r-x)
    4 pro čtení (r--)
    0 pro žádná oprávnění (---)

Příklady použití "chmod":

Nastavení oprávnění pro vlastníka na čtení, zápis a spuštění, pro skupinu a ostatní na pouze čtení:
bash:
chmod 744 soubor.txt

Nastavení oprávnění pro vlastníka a skupinu na čtení a zápis, pro ostatní na pouze čtení:
bash:
chmod 664 soubor.txt

Co je to "chown"?

"Chown" je zkratka pro "change owner" a slouží k změně vlastníka souborů a adresářů. Vlastníkem souboru nebo adresáře může být uživatel nebo skupina uživatelů.

Jak funguje "chown"?

Syntaxe "chown" je následující:

bash:
chown vlastník soubor

Vlastníka je možné změnit buď pomocí uživatelského jména nebo uživatelského ID (UID). Stejně tak je možné změnit skupinu vlastníka pomocí jména skupiny nebo skupinového ID (GID).

Příklady použití "chown":

Změna vlastníka souboru na uživatele "uzivatel":
bash:
chown uzivatel soubor.txt

Změna vlastníka a skupiny souboru na uživatele "uzivatel" a skupinu "skupina":
bash:
chown uzivatel:skupina soubor.txt

Správné použití "chmod" a "chown" na webovém serveru:

Správné nastavení oprávnění a vlastnictví souborů na webovém serveru je důležité pro zabezpečení a stabilitu vaší webové aplikace. Doporučuje se, aby webový server měl přístup pouze ke souborům, které skutečně potřebuje pro své fungování, a aby neměl možnost zapisovat do důležitých souborů, které nemusí upravovat.


"Chmod" a "chown" jsou důležité nástroje pro správu oprávnění a vlastnictví souborů na webovém serveru. Správné použití těchto nástrojů je klíčové pro bezpečnost, stabilitu a správné fungování vaší webové aplikace. Doporučuje se pečlivě zvážit, jaká oprávnění a vlastnictví nastavit pro jednotlivé soubory a adresáře na serveru, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana vašich dat.