Košík je prázdný

Při správě webového serveru je nezbytné mít plnou kontrolu nad soubory a adresáři, které server používá. Dva klíčové nástroje pro správu skupin a vlastnictví souborů na Linuxovém webovém serveru jsou "chgrp" a "chown". Tyto příkazy umožňují měnit skupiny a vlastníky souborů, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti a správného fungování vaší webové aplikace. V tomto článku si přiblížíme, co jsou to "chgrp" a "chown", jak fungují a jak je správně používat na webovém serveru.

Co je to "chgrp"?

"Chgrp" je zkratka pro "change group" a slouží k změně skupiny, která je vlastníkem souboru nebo adresáře. Vlastníkem souboru zůstává uživatel, ale skupina, ke které soubor nebo adresář patří, je změněna pomocí tohoto příkazu.

Jak funguje "chgrp"?

Syntaxe "chgrp" je následující:
bash:
chgrp nová_skupina soubor

Novou skupinu lze zadat buď pomocí názvu skupiny nebo pomocí identifikačního čísla skupiny (GID).

Příklady použití "chgrp":

Změna skupiny vlastnictví souboru "index.HTML" na skupinu "webusers":
bash:
chgrp webusers index.html

Změna skupiny vlastnictví adresáře "images" na skupinu s GID 1001:
bash:
chgrp 1001 images

Co je to "chown"?

"Chown" je zkratka pro "change owner" a slouží k změně jak vlastníka, tak skupiny vlastnictví souboru nebo adresáře. Tímto příkazem lze změnit jak uživatele, tak skupinu současně.

Jak funguje "chown"?

Syntaxe "chown" je následující:
bash:
chown nový_vlastník:nová_skupina soubor

Nového vlastníka i novou skupinu je možné zadat buď pomocí názvu uživatele a skupiny, nebo pomocí identifikačního čísla uživatele (UID) a GID.

Příklady použití "chown":

Změna vlastníka souboru "script.php" na uživatele "webadmin" a skupinu "webusers":
bash:
chown webadmin:webusers script.php

Změna vlastníka a skupiny vlastnictví adresáře "data" na uživatele s UID 1002 a skupinu s GID 1003:
bash:
chown 1002:1003 data

Správné použití "chgrp" a "chown" na webovém serveru:

Správná správa skupin a vlastnictví souborů na webovém serveru je důležitá pro bezpečnost a stabilitu vaší webové aplikace. Měli byste zajistit, že soubory a adresáře mají správné vlastníky a skupiny, aby byl minimalizován riziko neoprávněného přístupu k citlivým datům a zabráněno narušení funkcionality aplikace.

Poznámka: Pokud pracujete s webovým serverem a aplikací jako správce systému, měli byste být opatrní, abyste nezměnili skupinu nebo vlastníka na souborech nebo adresářích, které patří kritickým systémovým souborům. To by mohlo vést k problémům s funkčností systému.


"Chgrp" a "chown" jsou důležité nástroje pro správu skupin a vlastnictví souborů na webovém serveru. Správné použití těchto příkazů je klíčové pro zajištění bezpečnosti, integrity a správného fungování vaší webové aplikace. Doporučuje se pečlivě zvážit, kdo má být vlastníkem a skupinou souborů a adresářů na serveru a upravit oprávnění podle potřeb vaší aplikace.