Košík je prázdný

Bash, neboli "Bourne Again SHell", je jeden z nejrozšířenějších a nejmocnějších interpretů příkazové řádky (shellů) na operačních systémech typu Unix a Linux. Byl vyvinut Brianem Foxem v roce 1989 jako náhrada za původní shell "Bourne shell" (sh). Bash je otevřený software a je součástí většiny moderních Linuxových distribucí, což z něj dělá standardní volbu pro interakci s operačním systémem.

Co umí Bash?

Bash slouží jako rozhraní mezi uživatelem a operačním systémem. Umožňuje uživateli zadávat příkazy prostřednictvím příkazové řádky a následně je vykonává. Mezi základní funkce Bash patří:

  1. Spouštění programů: Bash umožňuje spouštět systémové a uživatelské programy, a to buď zadáním absolutní cesty k programu, nebo jeho názvu, pokud je umístěn v některém z cestovních adresářů uvedených v proměnné PATH.

  2. Správa souborů a adresářů: Bash poskytuje mnoho příkazů pro práci se soubory a adresáři, jako je vytváření, kopírování, přesouvání nebo mazání.

  3. Manipulace s textem: Bash umožňuje provádět operace s textem, jako je vyhledávání, nahrazování, třídění a filtraci pomocí různých nástrojů, např. grep, sed, awk.

  4. Automatizace: Bash podporuje vytváření skriptů, což jsou soubory obsahující sekvenci příkazů, které lze spustit jako jednotný úkol. To umožňuje automatizovat opakované úkony a procesy.

  5. Zpracování proměnných: Bash umožňuje definování a používání proměnných, což usnadňuje manipulaci s daty a výsledky předávání informací mezi příkazy.Jak používat Bash?

Bash je standardní shell většiny Linuxových distribucí, což znamená, že jej můžete používat přímo z terminálu nebo příkazové řádky. Stačí otevřít terminál a začít psát příkazy. Příkazy se zadávají jednoduše jako textový vstup a poté se stiskne klávesa Enter pro jejich provedení.

Například pro vypsání obsahu aktuálního adresáře stačí zadat:
ls

Pro vytvoření nového adresáře s názvem "novy_adresar":
mkdir novy_adresar

Pro spuštění skriptu s názvem "skript.sh":
./skript.sh


Bash je mocný a univerzální interpret příkazové řádky, který se používá na většině Linuxových systémů. Poskytuje uživatelům možnost ovládat a spravovat operační systém pomocí jednoduchých příkazů, což usnadňuje interakci s počítačem a automatizaci opakujících se úkolů. Seznámení se s Bashem může výrazně zvýšit vaši efektivitu a pohodlí při používání Linuxového systému.