Košík je prázdný

PHP je skriptovací jazyk, který slouží především pro tvorbu webových aplikací. Nicméně díky své rozmanitosti a flexibilitě je možné ho použít i pro jiné účely, jako je spouštění externích procesů a komunikace s nimi. Jedním z nástrojů, který PHP nabízí pro tento účel, je funkce "proc_open". V tomto článku si přiblížíme, co je to "proc_open", jak funguje a jak jej použít pro spouštění a řízení externích procesů.

Co je to "proc_open"?

"proc_open" je v PHP vestavěná funkce, která umožňuje spouštět externí procesy na operačním systému, ke kterému je PHP připojen. Tato funkce poskytuje možnost komunikace s externím procesem pomocí roury (pipe) a manipulace s jeho vstupy a výstupy.

Jak funguje "proc_open"?

Syntaxe "proc_open" je následující:

resource proc_open(string $cmd, array $descriptors, array &$pipes[, string $cwd[, array $env[, array $other_options]]])

Funkce "proc_open" v PHP: Spouštění externích procesů a komunikace s nimi

PHP je skriptovací jazyk, který slouží především pro tvorbu webových aplikací. Nicméně díky své rozmanitosti a flexibilitě je možné ho použít i pro jiné účely, jako je spouštění externích procesů a komunikace s nimi. Jedním z nástrojů, který PHP nabízí pro tento účel, je funkce "proc_open". V tomto článku si přiblížíme, co je to "proc_open", jak funguje a jak jej použít pro spouštění a řízení externích procesů.

Co je to "proc_open"?

"proc_open" je v PHP vestavěná funkce, která umožňuje spouštět externí procesy na operačním systému, ke kterému je PHP připojen. Tato funkce poskytuje možnost komunikace s externím procesem pomocí roury (pipe) a manipulace s jeho vstupy a výstupy.

Jak funguje "proc_open"?

Syntaxe "proc_open" je následující:

resource proc_open(string $cmd, array $descriptors, array &$pipes[, string $cwd[, array $env[, array $other_options]]])

 •     $cmd: Řetězec obsahující příkaz, který chceme spustit, včetně všech argumentů.
 •     $descriptors: Pole popisovačů souborů, které určuje, jakými způsoby bude komunikace s procesem probíhat (stdin, stdout, stderr).
 •     $pipes: Odkaz na pole, do kterého se uloží popisovače rour, které jsou použity pro komunikaci s procesem.
 •     $cwd: Cesta k adresáři, ve kterém bude spuštěný proces pracovat.
 •     $env: Pole proměnných prostředí pro nový proces.
 •     $other_options: Další volitelné parametry pro konfiguraci spuštění procesu.

 

Jak používat "proc_open"?

Použití funkce "proc_open" vyžaduje pečlivou práci s popisovači souborů (pipes) a pozornost k synchronizaci komunikace s procesem.

Příklad: Spuštění externího příkazu "ls" a přečtení jeho výstupu:

$descriptors = [
  0 => ['pipe', 'r'], // stdin - čtení
  1 => ['pipe', 'w'], // stdout - zápis
  2 => ['pipe', 'w'], // stderr - zápis
];

$process = proc_open('ls -l', $descriptors, $pipes);

if (is_resource($process)) {
  // Čtení výstupu z stdout
  $stdout = stream_get_contents($pipes[1]);
  fclose($pipes[1]);

  // Čtení výstupu z stderr
  $stderr = stream_get_contents($pipes[2]);
  fclose($pipes[2]);

  // Čekání na ukončení procesu
  $status = proc_close($process);

  // Výstup výsledků
  echo "Výstup z stdout: " . $stdout . PHP_EOL;
  echo "Výstup z stderr: " . $stderr . PHP_EOL;
  echo "Návratový kód: " . $status . PHP_EOL;
}

Výstupem bude vypsání obsahu aktuálního adresáře, protože příkaz "ls -l" zobrazuje informace o souborech v adresáři.

 

Funkce "proc_open" v PHP poskytuje možnost spouštění externích procesů na operačním systému a komunikaci s nimi pomocí rour. Tento nástroj může být užitečný pro situace, kdy potřebujeme provést složitější operace, které nejsou běžnou součástí PHP, a získat výstupy nebo ovládat chování externích programů. Při použití funkce "proc_open" je důležité pečlivě pracovat s popisovači souborů a zajistit synchronizaci komunikace s externím procesem.