Košík je prázdný

Porty pro komunikaci protokolu TCP/UDP:

 • Port 20/21: FTP (File Transfer Protocol) - pro přenos souborů mezi zařízeními.

 • Port 22: SSH (Secure Shell) - zabezpečená vzdálená příkazová řádka a přenos souborů.

 • Port 23: Telnet - nezabezpečená vzdálená příkazová řádka.

 • Port 25: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - pro odesílání emailů.

 • Port 53: DNS (Domain Name System) - pro překlad doménových jmen na IP adresy.

 • Port 80: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - pro webový provoz.

 • Port 443: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - zabezpečený webový provoz.

 • Port 110: POP3 (Post Office Protocol version 3) - pro stahování emailů.

 • Port 143: IMAP (Internet Message Access Protocol) - pro stahování a správu emailů.

 • Port 389: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - pro správu a vyhledávání dat v adresářových službách.

 • Port 443: LDAPS (LDAP over SSL) - zabezpečená verze LDAP.

 • Port 465: SMTPS (SMTP over SSL) - zabezpečená verze SMTP.

 • Port 636: LDAPS (LDAP over TLS/SSL) - zabezpečená verze LDAP.

 • Port 3389: RDP (Remote Desktop Protocol) - pro vzdálenou plochu.

 • Port 5432: PostgreSQL - databázový systém.

 • Port 3306: MySQL - databázový systém.

 • Port 1521: Oracle Database - databázový systém.

 • Port 1433: Microsoft SQL Server - databázový systém.

 • Port 27017: MongoDB - NoSQL databázový systém.

 • Port 8080: HTTP alternativní port.

 • Port 8443: HTTPS alternativní port.

Porty pro specifické služby:

 • Port 67/68: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - pro přidělování IP adres v síti.

 • Port 69: TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - jednoduchý protokol pro přenos souborů.

 • Port 161/162: SNMP (Simple Network Management Protocol) - pro monitorování a správu síťových zařízení.

 • Port 514: Syslog - pro sběr a zasílání logů.

 • Port 25: SMTP - pro odesílání emailů.

 • Port 161: SNMP - pro monitorování a správu síťových zařízení.