Košík je prázdný

V dnešní digitální éře, kdy kybernetické hrozby neustále rostou a evoluují, je klíčové mít k dispozici efektivní nástroje pro sledování a ochranu IT infrastruktury. Jedním z těchto nástrojů je Security Information and Event Management (SIEM), což je komplexní systém, který slouží k monitorování, analýze a reakci na bezpečnostní události v reálném čase.

Co je SIEM?

SIEM je bezpečnostní nástroj, který agreguje, analyzuje a interpretuje data z různých zdrojů, jako jsou logy, události a informace z různých komponent IT infrastruktury, včetně síťových zařízení, serverů, aplikací a koncových zařízení. Cílem SIEM je identifikovat potenciální hrozby, neobvyklé vzory chování a anomálie, které by mohly signalizovat kybernetický útok či bezpečnostní incident.

Klíčové vlastnosti SIEM:

 1. Sběr dat: SIEM sbírá záznamy událostí (event logs) z různých částí IT infrastruktury, včetně firewallů, antivirových programů, serverů a dalších komponent.

 2. Analýza dat: Data jsou následně analyzována a zkoumána na hledání neobvyklých vzorů, signálů o hrozbách nebo jiných zranitelnostech.

 3. Detekce hrozeb: SIEM je schopen identifikovat známé a potenciální hrozby na základě analýzy dat a srovnání s databází známých hrozeb.

 4. Korelace událostí: Některé hrozby mohou být detekovány až kombinací různých událostí. SIEM umožňuje korelovat události a nacházet skryté spojitosti.

 5. Varování a notifikace: V případě identifikace podezřelých aktivit SIEM generuje varování a notifikace, které umožňují rychlou reakci.

 6. Záznamy a audit: SIEM ukládá data o událostech a analýzách, což umožňuje detailní audit a retrospektivní analýzu.

Výhody SIEM:

 1. Rychlá reakce: SIEM umožňuje identifikovat hrozby v reálném čase a reagovat na ně, což minimalizuje potenciální škody.

 2. Detekce nových hrozeb: Díky analýze dat a hledání neobvyklých vzorů je SIEM schopen detekovat i nové a neznámé hrozby.

 3. Centrální kontrola: Poskytuje celkový pohled na bezpečnostní situaci a zabezpečuje centrální správu a dohled nad událostmi.

 4. Soulad s regulacemi: SIEM umožňuje splnění bezpečnostních a regulativních požadavků díky schopnosti detailního auditu a záznamu událostí.

 5. Lepší zabezpečení dat: Identifikuje potenciální zranitelnosti a hrozby, které mohou ohrozit důvěrnost a integritu dat.

 

SIEM je nezbytným nástrojem pro moderní bezpečnostní strategie organizací. Jeho schopnost monitorovat, analyzovat a detekovat hrozby v reálném čase umožňuje rychlou reakci na kybernetické útoky a minimalizuje potenciální škody. Pro organizace, které chtějí zvýšit svou kybernetickou odolnost a ochranu, je SIEM nepostradatelným spojencem v boji proti stále se rozvíjejícím hrozbám.