Košík je prázdný

Datová centra jsou páteří moderního informačního světa, a proto je klíčové, aby byla provozována na nejvyšší úrovni bezpečnosti, spolehlivosti a energetické efektivity. K dosažení těchto standardů slouží různé certifikace datových center, které ověřují splnění přísných požadavků a normativů. V tomto článku si přiblížíme některé z těchto významných certifikátů.

1. Uptime Institute Tier Standard:

Uptime Institute je renomovaná organizace specializující se na hodnocení spolehlivosti a dostupnosti datových center. Jejich Tier Standard je rozdělen do čtyř úrovní, označovaných jako Tiers. Každý Tier reprezentuje určitou úroveň odolnosti vůči výpadkům a nedostupnosti. Čím vyšší Tier, tím vyšší spolehlivost.

  • Tier I: Základní úroveň s minimálním zajištěním dostupnosti.
  • Tier II: Zahrnuje redundantní prvky pro zvýšení spolehlivosti.
  • Tier III: Zajišťuje nejméně 99,982% dostupnost díky redundanci a údržbě bez nutnosti vypnutí.
  • Tier IV: Nejvyšší úroveň, s minimální možností výpadku. Zajišťuje 99,995% dostupnost.

2. ISO/IEC 27001:

Tato certifikace je zaměřena na bezpečnost informací a zahrnuje celkové zabezpečení datového centra proti kybernetickým hrozbám. ISO/IEC 27001 posuzuje nejen technická opatření, ale také procesy, postupy a řízení rizik týkajících se informační bezpečnosti.

3. ENERGY STAR:

ENERGY STAR je certifikace věnovaná energetické efektivitě. Datová centra jsou velmi náročná na energii, a proto je důležité minimalizovat jejich spotřebu. Tato certifikace posuzuje energetickou účinnost datového centra a označuje zařízení, která splňují normy pro úsporu energie.

4. LEED:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je certifikace zaměřená na ekologicky šetrnost budov a zařízení. LEED hodnotí různé aspekty, včetně energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie, kvalitu vzduchu a další ekologické faktory.

5. PCI DSS:

Pokud datové centrum zpracovává platební karty, je důležité, aby bylo certifikováno podle standardu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Tento standard zajišťuje bezpečné zpracování a uchování platebních údajů.

6. SSAE 18:

Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) č. 18 je certifikace zaměřená na ověření interních kontrol a procesů, které ovlivňují bezpečnost, dostupnost a zpracování datového centra.

 

Certifikace datových center hrají klíčovou roli při zajišťování spolehlivosti, bezpečnosti a energetické efektivity těchto klíčových zařízení. Každá certifikace se zaměřuje na specifické aspekty provozu datového centra, a tím přispívá k zajištění vysoké kvality služeb a ochraně důležitých dat. Při výběru datového centra je tedy vhodné brát v úvahu, zda centrum disponuje relevantními certifikáty, které garantují jeho profesionalitu a spolehlivost.