Košík je prázdný

Dynamický a interaktivní obsah na webových stránkách je klíčovým faktorem pro získání a udržení pozornosti návštěvníků. Jednou z účinných metod, jak přinést do stránek živost a rychlost, je využití SSI neboli Server Side Includes. V tomto článku se budeme zabývat tím, co jsou SSI, jak fungují a jak mohou obohatit vaše Webové stránky.

Co jsou Server Side Includes (SSI)?

Server Side Includes (SSI) jsou technologií, která umožňuje vkládat dynamický obsah nebo kód na stránky přímo na straně serveru. Tímto způsobem můžete do vašich webových stránek začlenit opakující se prvky, obsah z externích souborů, aktuální datum nebo čas, a další dynamické prvky. SSI se provádí na serverové úrovni, což znamená, že návštěvníci vidí výsledek vykreslený v jejich prohlížečích.

Jak SSI Fungují?

Fungování SSI je relativně jednoduché:

 1. Vkládání Značky SSI: Na stránku přidáte značky SSI, které ovládají vkládání dynamického obsahu.

 2. Webový Server Zpracovává SSI: Když návštěvník požádá o stránku, webový server detekuje značky SSI a provádí odpovídající akce.

 3. Vložení Dynamického Obsahu: Webový server vloží dynamický obsah nebo kód do stránky na základě definovaných SSI značek.

 4. Stránka Je Odeslána Uživateli: Změny provedené SSI jsou viditelné v prohlížeči návštěvníka.

Výhody Použití SSI

Použití SSI může přinést několik výhod pro vaše webové stránky:

 1. Snížení Duplikace Kódu: SSI umožňují vkládání opakujících se prvků (např. záhlaví, zápatí) do všech stránek, což eliminuje duplikaci kódu.

 2. Jednoduchá Údržba: Úpravy SSI se provádějí pouze na serveru, což zjednodušuje údržbu a aktualizace.

 3. Rychlost Stránek: SSI mohou zrychlit načítání stránek tím, že eliminují nutnost zpracování obsahu na straně klienta.

 4. Dynamický Obsah: Můžete vkládat aktuální datum, čas, obsah z externích souborů nebo informace z databáze.

Ukázky SSI Použití

Zde jsou některé příklady toho, jak můžete využít SSI na vašich stránkách:

 1. Vložení Záhlaví a Zápatí Stránky:
<!--#include virtual="/includes/header.HTML"-->

 

 1. Vložení Aktuálního Datumu:
Aktuální datum: <!--#echo var="DATE_LOCAL"-->

 

 1. Vkládání Externího Obsahu:
<!--#include file="obsah.txt"-->

 

Server Side Includes jsou účinným nástrojem pro vkládání dynamického obsahu a zrychlení načítání webových stránek. Díky nim můžete jednoduše vkládat opakující se prvky, vytvářet dynamický obsah a zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost. Při používání SSI nezapomeňte brát v úvahu bezpečnostní aspekty a provádět pravidelnou údržbu, abyste zajistili bezproblémový chod vašich webových stránek.