Košík je prázdný

V dnešní době trávíme stále více času online, ať už nakupujeme online, komunikujeme s přáteli na sociálních sítích nebo pracujeme z domova. S tímto rostoucím využíváním internetu stoupá také riziko, že se můžeme stát oběťmi kybernetických útoků. Jednou z nejlepších metod, jak chránit své online účty, je použití dvojfaktorové autentizace (2FA) s TOTP (Time-Based One-Time Password).

Co je 2FA TOTP?

2FA TOTP je zkratka pro "Two-Factor Authentication - Time-Based One-Time Password". Jedná se o bezpečnostní opatření, které vyžaduje dvě různé formy ověření totožnosti, aby byl uživatel povolen k přístupu k určitému účtu nebo systému. První faktor obvykle spočívá v něčem, co uživatel ví (jako heslo), a druhý faktor je něco, co uživatel má (jako fyzické zařízení nebo aplikaci).

TOTP je konkrétním typem 2FA, který používá časově omezená jednorázová hesla. Tyto jednorázové hesla jsou generována na základě aktuálního času a specifického klíče, který má uživatel uložený v bezpečném zařízení, obvykle v mobilní aplikaci. Tímto způsobem jsou hesla platná pouze po omezenou dobu, což ztěžuje útočníkům úspěšný pokus o odhalení hesla.

Jak funguje 2FA TOTP?

Fungování 2FA TOTP je relativně jednoduché:

 1. Registrace: Uživatel se zaregistruje pro 2FA TOTP na svém účtu. Během tohoto procesu získá tajný klíč, který použije pro generování jednorázových hesel.

 2. Generování kódu: Pro ověření se uživatel přihlásí na svůj účet tímto způsobem:

  • Otevře mobilní aplikaci 2FA TOTP.
  • Aplikace generuje jednorázové heslo na základě aktuálního času a tajného klíče.
  • Uživatel zadá tento kód společně s běžným heslem při přihlašování.
 3. Ověření: Účet potvrdí správnost jednorázového hesla a běžného hesla, pokud jsou oba kódy správně zadány.

Proč je 2FA TOTP důležité?

Dvojfaktorová autentizace pomocí TOTP poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti online účtů. Hesla samotná jsou často zranitelná vůči různým druhům útoků, jako jsou hrubé síly nebo phishingové pokusy. 2FA TOTP tuto slabost překonává tím, že vyžaduje další úroveň ověření, která není závislá pouze na znalosti hesla.

Jak začít s 2FA TOTP?

 1. Stáhněte si aplikaci: Nejprve si stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci pro 2FA TOTP, například Google Authenticator nebo Authy.

 2. Registrace na účtu: Přihlaste se na svém online účtu, který podporuje 2FA TOTP, a vyhledejte možnost aktivace této funkce.

 3. Naskenování QR kódu: Během procesu aktivace budete požádáni, abyste naskenovali QR kód generovaný online službou. Tím bude váš mobilní telefon spojen s účtem.

 4. Záložní kódy: Nezapomeňte si uložit záložní kódy, které vám bude služba poskytovat. Tyto kódy vám pomohou, pokud byste ztratili přístup ke svému telefonu nebo aplikaci.

 5. Přihlášení s 2FA: Při každém přihlášení na svůj účet budete muset zadat jednorázový kód generovaný aplikací 2FA TOTP.

2FA TOTP je silným nástrojem pro zabezpečení vašich online účtů. Pokud je k dispozici, měli byste ji aktivovat pro všechny své důležité účty. Tím výrazně zvýšíte bezpečnost svých účtů a snížíte riziko kybernetických útoků. Nezapomeňte však na záložní kódy a pečlivě chránit svůj tajný klíč. Vaše online bezpečnost je ve vašich rukou!