Košík je prázdný

V této příručce se podrobně zabýváme jedním z běžných problémů, který může administrátoři poštovních serverů na CentOS 7 způsobovat hlavolamy: chybovou zprávou "450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname" při odesílání e-mailů s použitím Postfix. Tento problém je obvykle spojen s konfigurací DNS a může být vyřešen správným nastavením reverzního DNS záznamu (PTR).

Úvod do problematiky

Při odesílání e-mailu může poštovní server příjemce ověřovat odesílající server pomocí reverzního DNS lookupu. Jestliže není pro IP adresu odesílatele nastaven odpovídající PTR záznam, poštovní server příjemce může spojení odmítnout s chybou "450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname". Abychom tento problém vyřešili, musíme zajistit, aby byl pro naši veřejnou IP adresu správně nastaven PTR záznam.

Krok 1: Ověření existence PTR záznamu

Nejprve musíme ověřit, zda pro naši IP adresu existuje PTR záznam. To můžeme udělat pomocí nástroje dig nebo nslookup.

Příklad použití dig:

dig -x vaše_veřejná_IP_adresa +short

Pokud příkaz nevrátí název domény, PTR záznam pravděpodobně neexistuje.

Krok 2: Požádání o nastavení PTR záznamu

PTR záznamy jsou obvykle spravovány poskytovatelem internetového připojení nebo hostingovou společností, která vám IP adresu přidělila. Budete muset kontaktovat svého poskytovatele s žádostí o nastavení nebo aktualizaci PTR záznamu pro vaši IP adresu tak, aby odrážela doménové jméno vašeho poštovního serveru.

Krok 3: Konfigurace Postfixu a DNS záznamů

Po nastavení PTR záznamu je důležité zajistit, aby se název domény používaný v PTR záznamu shodoval s názvem, který váš poštovní server oznámí při navazování SMTP spojení, a také s názvem specifikovaným v DNS záznamu A vašeho serveru.

V konfiguračním souboru Postfixu /etc/postfix/main.cf nastavte:

myhostname = plně_kvalifikovaný_název_domény_serveru

A ujistěte se, že název domény má odpovídající záznam A ve vaší DNS zóně.

Krok 4: Restart Postfixu

Po dokončení konfigurace restartujte Postfix, aby se změny projevily:

systemctl restart postfix

Správné nastavení PTR záznamu a konzistence mezi PTR záznamem, názvem oznámeným serverem a DNS záznamy jsou klíčové pro úspěšné doručování e-mailů a předcházení chybám typu "450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname". Pokud problémy přetrvávají, doporučujeme provést další diagnostiku pomocí protokolů SMTP komunikace a konzultaci s poskytovatelem internetových služeb.