Košík je prázdný

Linuxový Logický Svazek Správce (LVM) poskytuje flexibilní správu diskového prostoru. Jednou z jeho pokročilých funkcí je možnost vytvářet snímky (snapshots) existujících logických svazků, což je užitečné pro zálohování nebo testování. V tomto článku se zaměříme na proces nastavení LVM snímku jako read-only na systému CentOS 7. Tato funkce je klíčová pro testování obnovy záloh, kde je žádoucí zachovat originální snímek nedotčený.

Předpoklady

Před zahájením se ujistěte, že:

  • Máte nainstalovaný CentOS 7.
  • Máte práva superuživatele nebo sudo.
  • Rozumíte základním konceptům LVM.

1. _Příprava systému_**

Než začnete s nastavováním snímku, je důležité zkontrolovat současný stav LVM a zjistit, zda je dostatek volného prostoru pro vytvoření snímku.

lvmdiskscan
vgdisplay

Tyto příkazy vypíší dostupné disky a aktuální stav skupiny svazků, včetně volného místa.

2. _Vytvoření LVM snímku_**

Pokud máte dostatek volného místa, můžete pokračovat ve vytváření LVM snímku. Příklad níže ukazuje, jak vytvořit snímek o velikosti 1GB pro logický svazek nazvaný lv_data ve skupině svazků vg_system.

lvcreate -L 1G -s -n lv_snapshot -p r /dev/vg_system/lv_data
  • -L 1G určuje velikost snímku.
  • -s označuje, že se jedná o snímek.
  • -n lv_snapshot nastavuje název snímku.
  • -p r říká, že snímek bude read-only.

3. _Montáž snímku_**

Po vytvoření snímku jej můžete připojit a ověřit jeho obsah.

mkdir /mnt/snapshot
mount -o ro /dev/vg_system/lv_snapshot /mnt/snapshot

Použitím přepínače -o ro zajistíte, že snímek bude připojen pouze pro čtení, což znamená, že se do něj nedají zapisovat data.

4. _Testování obnovy_**

S připojeným snímkem můžete nyní testovat proces obnovy. To může zahrnovat kopírování souborů z připojeného snímku na původní umístění nebo jiné cílové umístění, v závislosti na vašich testovacích scénářích.

5. _Odpojení a odstranění snímku_**

Po dokončení testů nezapomeňte snímek odpojit a odstranit, aby nezabíral zbytečně prostor.

umount /mnt/snapshot
lvremove /dev/vg_system/lv_snapshot

Využitím LVM snímků jako read-only pro testování obnovy záloh na CentOS 7 můžete bezpečně ověřovat vaše zálohovací procedury, aniž byste riskovali poškození originálních dat. Tento přístup je užitečný pro administrátory, kteří hledají efektivní metodu pro testování a ověření záloh s minimálním dopadem na produkční prostředí.