Košík je prázdný

V dnešním digitálním světě je konfigurace síťové infrastruktury klíčovou komponentou správy serverů a sítí. Jednou z běžných úloh je nastavení statické trasy (static route), která umožňuje síťovému provozu sledovat specifickou cestu mezi dvěma nebo více sítěmi. V tomto článku se zaměříme na to, jak přidat statickou routu přes konkrétní síťové rozhraní na operačním systému CentOS 7, což je oblíbená distribuce Linuxu používaná pro serverové aplikace.

Předpoklady

Než začnete, ujistěte se, že máte:

 • Přístup k root účtu nebo účtu s sudo oprávněními na CentOS 7.
 • Základní znalost práce s terminálem a editoru vi nebo nano.

Krok 1: Identifikace síťového rozhraní

Prvním krokem je identifikace síťového rozhraní, přes které chcete routu nastavit. To lze provést pomocí příkazu ip addr nebo ifconfig (pokud je nainstalován). Výstup těchto příkazů vám ukáže dostupná síťová rozhraní na vašem systému.

ip addr

Příklad výstupu může vypadat takto:

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:68:22:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
    valid_lft 86374sec preferred_lft 86374sec
  inet6 fe80::20c:29ff:fe68:22bf/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

V tomto příkladu eth0 je síťové rozhraní, které budeme používat.

Krok 2: Vytvoření konfiguračního souboru pro statickou routu

Statické trasy v CentOS 7 jsou konfigurovány pomocí souborů v adresáři /etc/sysconfig/network-scripts. Pro každé rozhraní, kde chcete přidat statickou routu, vytvoříte konfigurační soubor pojmenovaný route-<název rozhraní>, například route-eth0.

Otevřete nový soubor pomocí vašeho preferovaného textového editoru:

sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

Krok 3: Přidání statické trasy do konfiguračního souboru

V konfiguračním souboru přidejte statickou routu ve formátu:

ADDRESS0=<cílová síť>/<maska>
GATEWAY0=<brána>

Například, pokud chcete přidat routu pro síť 10.10.20.0/24 přes bránu 192.168.1.1, vaše konfigurace by vypadala takto:

ADDRESS0=10.10.20.0/24
GATEWAY0=192.168.1.1

Uložte soubor a zavřete editor.

Krok 4: Restartování síťových služeb

Aby se nová konfigurace statické trasy projevila, je potřeba restartovat síťové služby. To lze provést pomocí následujícího příkazu:

sudo systemctl restart network

Verifikace

Po restartování síťových služeb můžete ověřit, že vaše statická trasa byla úspěšně přidána, pomocí příkazu:

ip route

 

Výstup by měl obsahovat vaši nově přidanou routu.

 

Přidání statické trasy přes konkrétní síťové rozhraní na CentOS 7 je proces, který vyžaduje správné identifikaci síťového rozhraní a úpravu konfiguračních souborů. Tento postup je zásadní pro správnou konfiguraci směrování v rámci vaší sítě a zajištění, že síťový provoz je směrován přesně podle vašich potřeb.