Košík je prázdný

Při práci s síťovými souborovými systémy (NFS) na operačním systému CentOS 7 se můžete setkat s chybou "mount.nfs: Connection timed out" při pokusu o připojení k NFS serveru. Tato chyba naznačuje, že klient není schopen navázat spojení s NFS serverem, což může být způsobeno několika různými problémy. V tomto článku se podrobně podíváme na kroky k diagnostice a opravě tohoto problému.

Předpoklady

Před pokusem o řešení problému se ujistěte, že:

  • Máte root přístup nebo přístup přes sudo na CentOS 7 systém.
  • Znáte IP adresu nebo hostname NFS serveru, ke kterému se pokoušíte připojit.
  • NFS server je správně nakonfigurován a běží.

Krok 1: Kontrola dostupnosti NFS serveru

Prvním krokem je ověřit, že NFS server je dostupný a běží. Toto můžete provést pomocí příkazu ping, aby jste zkontrolovali dostupnost serveru, a showmount -e [server_ip], aby jste ověřili, že server správně sdílí soubory.

ping -c 4 [server_ip]
showmount -e [server_ip]

Krok 2: Kontrola firewallu a síťových pravidel

Problémy s připojením mohou být způsobeny nastavením firewallu na klientovi nebo serveru. Ujistěte se, že pravidla firewallu na obou stranách povolují komunikaci přes porty používané NFS (například 2049 pro NFSv4).

Na CentOS 7 můžete použít firewall-cmd k přidání výjimky pro NFS:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=nfs --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Krok 3: Kontrola služeb NFS na klientovi

Ujistěte se, že všechny potřebné klientovské služby NFS jsou spuštěny. To zahrnuje rpcbind a nfs-client.target.

sudo systemctl start rpcbind
sudo systemctl enable rpcbind
sudo systemctl start nfs-client.target
sudo systemctl enable nfs-client.target

Krok 4: Oprava problémů s MTU

Neshoda maximálních přenosových jednotek (MTU) mezi klientem, serverem a mezi nimi používanými síťovými zařízeními může způsobit problémy s připojením. Zkontrolujte a případně sjednoťte nastavení MTU na všech zařízeních.

Krok 5: Záznamy v /etc/hosts

Ujistěte se, že soubor /etc/hosts na klientovi správně mapuje hostname serveru na jeho IP adresu. To může pomoci v případě problémů s rozlišováním názvů.

Krok 6: Použití správných možností při montování

Při montování NFS sdílení ujistěte se, že používáte správné možnosti montování. Například:

sudo mount -t nfs [server_ip]:/path/to/share /local/mount/point -o rw,timeo=600,retrans=2

Tato příkazová řádka nastavuje timeout a počet retransmisí, což může pomoci v případě nestabilních síťových spojení.

 

Pokud i po provedení výše uvedených kroků nadále čelíte chybě "mount.nfs: Connection timed out", může být potřeba podrobnější diagnostika síťového spojení mezi klientem a serverem pomocí nástrojů jako je tcpdump nebo konzultace s vaším síťovým administrátorem. Vždy se ujistěte, že vaše systémy jsou aktualizované na nejnovější verze, abyste předešli známým chybám a zranitelnostem.